English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanen säkrar sin plats på byggprodukter

Svanen säkrar sin plats på byggprodukter

EU-kommissionen får ändra på sitt förslag om att inte tillåta Svanen och annan märkning på byggprodukters förpackning. Enligt förslaget skulle enbart CE-märket, som ej är en miljömärkning, tillåtas på byggprodukter. Syftet var att skapa en harmoniserad inre marknad. Men Nordisk miljömärkning, som ansvarar för Svanen, uppmärksammade Europaparlamentet och Rådet på förslaget och fick gehör.

Nu har förhandlingarna avslutats och i Byggvaruförordningen understryks att miljömärkning kommer att fortsätta att spela en viktig roll i produktionen och användningen av mer miljöanpassade byggprodukter. Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda Svanen på byggprodukter och vid offentlig upphandling.

Den nya byggvaruförordningen är viktig för den gröna omställningen av byggande i hela EU. Därför är vi också mycket glada över att det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt att Svanenmärka byggprodukter. Det är både bra för miljön och för konsumenterna, som på så sätt lättare kan välja bland de miljömässigt bästa produkterna. Upphandlare kan använda Svanen för att ställa miljökrav på byggprodukter i offentliga upphandlingar, säger Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige.

Anna Linusson

VD Miljömärkning Sverige AB

Två av tre konsumenter får hjälp av Svanen välja rätt för miljön

Svanenmärkta byggprodukter är ett bättre val för människor, miljö och klimat. Kraven ställs ur ett livscykelperspektiv och skärps succesivt. Svanen är en välkänd märkning som känns igen av 95 % av de nordiska konsumenterna. Därför är det positivt att EU:s lagstiftning stöder användningen av Svanen i byggbranschen.

För det är svårt att välja rätt när det gäller byggprodukter och miljö, visar den nordiska konsumentundersökning som Svanen låtit göra (YouGov 2023). Att produkterna är utan hälso- och miljöfarliga ämnen anser 86 % är viktigt, liksom det faktum att byggprodukterna är bra val för miljön, menar 74 % av de nordiska konsumenterna. Men det är svårt att välja rätt för miljön, anser 76 %, det kräver en extra insats tycker 71 %.

67 %, av de som köpt eller planerar att köpa byggprodukter, anser att det är viktigt med ett märke som de har tillit till. 66 % menar att Svanen gör det enklare att göra bättre val för miljön.

Förhandlingarna i EU är klara, sedan våren 2022 har EU:s tre parter:

Kommissionen, Parlamentet och Rådet, förhandlat om en ny byggvaruförordning, Construction Product Regulation. En av de viktiga delarna har varit hur byggande kan bidra till den gröna omställningen genom att använda mer miljöanpassade produkter.

Den nya byggvaruförordningen har ännu inte formellt antagits och offentliggjorts, men lagstiftningens starka stöd för miljömärkningar som Svanen är goda nyheter för både konsumenter, företag och upphandlare.

Svanen förenklar för hemmafixaren

Läs mer