English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Därför är miljömärkning viktigt för hållbar upphandling

Därför är miljömärkning viktigt för hållbar upphandling

Svanen bjöd in till samtal om en hållbar upphandling i Almedalen. 800 miljarder SEK omsätts årligen i offentlig upphandling. Det finns många möjligheter att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid upphandling. Men inte ens statens egna verksamheter gör det, visar en granskning av Riksrevisionen.

Sex personer som talat på Svanens seminarium om offentlig upphandling  i Almedalen
Hur statens egna verksamheter kan ta mer ansvar före en hållbar upphandling som bidrar till att nå miljö- och klimatmål diskuterades på seminarietunder Almedalsveckan. Fr v Gabriella Sydorw, gruppledare för uppföljningsgruppen, Statens inköpscentral Kammarkollegiet, Johan Löfstrand, (S) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, tidigare gruppledare i civilutskottet, Emma Rung, vd, KRAV. Linnéa Engström, programdirektör Skandinavien och Östersjöregionen, MSC.

För att inte de miljökrav som ställs vid en offentlig upphandling ska bli en papperstiger krävs uppföljning. Men 62 procent av de myndigheter som tillfrågats uppgav att det är ganska ovanligt, mycket ovanligt eller att det aldrig sker uppföljning. Resterande myndigheter, 11 procent, svarade vet ej, enligt Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid upphandling.

– Samhällets medel måste användas till samhällets bästa och 800 miljarder är en fet plånbok att styra med. Miljömärkning är ett effektivt verktyg för att ställa krav och följa upp dem. Miljömärkningens krav ställs ur ett livscykelperspektiv och skärps kontinuerligt. Kraven fastställs och kontrolleras av en oberoende tredje part, det är miljömärkningsorganisationen som sköter uppföljningen, säger Anna Linusson, vd, Miljömärkning Sverige.

Ambitionsnivån för miljö och klimatkrav inom upphandling var på god väg att stärkas genom ett nytt förslag, som innebar att ökat samhällsansvar ”ska” tas, istället för som tidigare ”bör”. Lagrådsremissen var färdig och skulle ha lagts fram som en proposition för riksdagen. Men istället har den dragits tillbaka av regeringen..

En representant för oppositionen fanns med i panelen, Johan Löfstrand, (S) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, tidigare gruppledare i civilutskottet. Löfstrand hade inte fått svar på sin fråga till regeringen om vad som ska ske med lagrådsremissen, som den tidigare regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit initiativ till. Ska den omarbetas eller har den stoppats i byrålådan? Att stärka lagen från ”bör” till ”ska” vore ett steg framåt. Riksrevisionens rapport visar att det behövs göras så mycket mer för att nå en miljömässigt hållbar upphandling, konstaterar Johan Löfstrand.

– Vi politiker måste våga slå oss fria och låta det politiska regelverket och visionerna styra det juridiska. Juridikens uppgift är att lösa det politiken vill, säger Johan Löfstrand, (S).

Övriga paneldeltagare var Emma Rung, vd, KRAV. Linnéa Engström, programdirektör Skandinavien och Östersjöregionen, MSC, Gabriella Sydorw, gruppledare för uppföljningsgruppen, Statens inköpscentral/ Kammarkollegiet.

Svanen, KRAV, MSC, Fairtrade, TCO Development och Bra Miljöval samarbetar sedan 2014 för en mer hållbar upphandling med hjälp av märkning i nätverket ModUpp2030.

Se hela seminariet

Titta här

Riksrevisionens rapport

Läs här