English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Oberoende märkning i topp

Oberoende märkning i topp

Näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt vilket bidragit till ökade transporter och klimatutsläpp. Nu finns det för första gången kriterier för Svanenmärkta e-handelstransporter, något som efterfrågats av branschen och av konsumenter. En ny studie visar att det är viktigt för konsumenter att kunna välja mer hållbara leveransalternativ. Men det råder förvirring kring olika ”gröna” marknadsföringsbudskap.

Konsumenter litar mer på oberoende miljömärkning vid val av frakt än på "grön" marknadsföring i form av gröna ikoner

Att kunna välja mer hållbara leveransalternativ är viktigt för många konsumenter – det uppger 4 av 10 av tillfrågade svenska konsumenter. Lika många tycker det är viktigt att online-butiken har utförlig information om miljömärkningar och hållbarhetsarbete på sin hemsida. Men det finns en väsentlig skillnad i tilliten till hållbarhetsmärkningar, utfärdade av oberoende organisationer jämfört med att märka transporten med hållbarhetsrelaterade ikoner eller uttryck som klimatsmart till exempel. 64 % av de svenska konsumenterna litar mer på leveranser med hållbarhetsmärkningar som utfärdas av oberoende organisationer. Undersökningen visar att tilliten är låg, 43 %, till hållbarhetsrelaterade ikoner, gröna löv till exempel utan koppling till befintlig märkning.

– Med miljömärkning i check-outen förenklas de komplexa valen för konsumenter så att de också kan bidra till den omställning av transportsektorn som är nödvändig. Det är bråttom att uppnå såväl nationella som globala klimat- och miljömål, säger Sara Bergman, projektledare på Nordisk Miljömärkning.

Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Kriterierna har efter remiss fastställts av den oberoende nordiska miljömärkningsnämnden och transport- och logistikföretag kan nu ansöka om att Svanenmärka sitt nätverk av e-handelstransport. Om företaget uppfyller kraven blir deras leveransval Svanenmärkta. Syftet är att vägleda konsumenter till mer hållbara val av e-handelsleverans i check- outen.

Kriterierna tar ett samlat grepp om klimat, energieffektivitet men även arbetsvillkor. Sociala frågor rankas högt bland konsumenterna, då det har uppmärksammats brister i arbetsvillkor inom transportbranschen. Genom en god dialog med transportarbetarförbunden har arbetsrättsliga krav tagits fram. Kraven har anpassats efter de nordiska länderna, eftersom förhållandena i länderna skiljer sig åt.

Miljömärkning i check-outen är ett effektivt sätt att hjälpa konsumenter till mer hållbara val av leverans, konstaterar myndigheten Trafikanalys i sin rapport till regeringen. Men det är problematiskt med företagens egna miljöpåståenden och Trafikanalys lyfter Svanens märkning för e-leveranser som ett bra initiativ.

Engagemanget från både transportörer, logistikoperatörer och e-handelsbranschen har varit stort. Inom ramen för Energimyndighetens forum för märkning av gods- och e-handelstransporter har olika aktörer kunnat mötas vilket har varit mycket värdefullt i utvecklingen av kriterierna.

– Många transportföretag arbetar idag offensivt med att minska sina klimatutsläpp. De har länge efterfrågat ett trovärdigt sätt att kommunicera sitt arbete. Med Svanenmärkningen får de en robust märkning som 95 % av de nordiska konsumenterna känner igen. Det blir spännande att se vilka e-handlare som kommer att gå i täten för att erbjuda Svanenmärkt leverans och vilka transportföretag som blir först med att klara kraven, säger Sara Bergman, projektledare på Nordisk Miljömärkning.

Klimat, energieffektivitet och arbetsvillkor i Svanens krav: 

  • Minskar klimatpåverkan i transportnätverket.
  • Stimulerar fossilfria hemleveranser.
  • Ökar energieffektiviteten.
  • Fastställer en god initial nivå på fordonsflottan, som höjs successivt genom investeringar i el, vätgas- och biogasfordon.
  • Fokuserar på förnybara och mer hållbara drivmedel (ingen palmolja eller PFAD), vars andel stegvis ökar.
  • Främjar anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande.
  • Ger ekonomiska incitament för minskad luft i e-handelsförpackningar.

Vem kan Svanenmärka? Nordiska transport- och logistikföretag kan ansöka om att bli licensinnehavare. Efter godkänd licensieringsprocess kan de erbjuda e-handelsföretag en Svanenmärkt e-handelstransport. I check-outen kan konsumenter välja ett Svanenmärkt leveransalternativ. 

Källor:

Handels utredningsinstitut HUI, genomförde en studie med 2 000 nordiska konsumenter samt referensgrupper med såväl konsumenter och e-handelsföretag på uppdrag av Nordisk miljömärkning (2022).

Läs mer om de svenska konsumenterna  

Trafikanalys 2022 Hållbara leveransval 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta