English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Nordisk Miljömärkning är solidariska med Ukraina

Nordisk Miljömärkning är solidarisk med Ukraina

Nordisk Miljömärknings tankar och sympatier går till Ukraina och dess offer för den ryska invasionen.

#StandWithUkraine

Som representant för Nordens officiella miljömärkning – Svanen – stödjer vi sanktionerna mot Ryssland och Belarus i den rådande situationen. För oss betyder det att:

• Inga licensansökningar från Ryssland eller Belarus kommer att godkännas.

• Sedan tidigare godkända licenser för företag från Ryssland och Belarus dras in.

• Licensansökningar som är beroende av råvaror från Ryssland eller Belarus kommer inte att godkännas.

• Eftersom PEFC- och FSC-certifieringarna av träråvara redan har infört sanktioner kommer trä och träbaserade råvaror från Ryssland och Belarus inte att godkännas i Svanenmärkta produkter.

• Kraven för fonder och investeringsprodukter kommer att anpassas efter den rådande situationen. Denna ståndpunkt gäller även för licenser för EU-Blomman som handläggs i Norden.

För att stötta våra licensinnehavare så att de kan följa våra sanktion kommer vi att hjälpa till i processen att byta ut råvaror från Ryssland och Belarus. Vi utlovar snabb hantering av ärenden som gäller utbyte av sanktionerade råvaror.

- Vårt bidrag är litet i det stora hela, men tillsammans med alla andra kan vi skapa ett positivt tryck. Självklart kommer våra sanktioner innebära merarbete för både våra licensinnehavare och oss själva men om sanktionerna ska ge någon verkan måste vi också vara beredda att ta konsekvenserna. Detta krig måste ta slut, säger Ragnar Unge, ordförande för föreningen Nordisk Miljömärkning.