English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. E-handel: Snart Svanenmärkt i checkout

E-handel: Snart Svanenmärkt i checkout

Vi handlar allt mer online och näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt, samtidigt som klimatfrågan blivit alltmer avgörande. En utmaning är hur e-handlade leveranser ska kunna fraktas mer energieffektivt, med rejält minskat klimatavtryck och med trygga arbetsvillkor?

Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Målet är att vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Förslaget har nu skickats ut på remiss i alla nordiska länder och intresset är stort. Sista datum att delta i remissen är den 31 augusti. Varmt välkommen med din åsikt.

Målet är att erbjuda e-handeln ett nordiskt, trovärdigt leveransalternativ. Svanen blir den första tredjeparts-märkningen i världen för e-handelstransporter, ett område med hög risk för greenwashing. Nordiska transport- och logistikföretag kommer att kunna ansöka om att bli licensinnehavare. De kan därmed erbjuda e-handlare en Svanenmärkt e-handelsleverans, som e-handlare kan kommunicera på den nordiska marknaden. I check-outen kan konsumenter välja ett mer hållbart leveransalternativ, som granskats av en välkänd och trovärdig tredjepartsmärkning.

– Som miljömärkning tar vi alltid ett helhetsgrepp. I det här sammanhanget betyder det att vi ställer krav på transporteffektivitet, hög takt i elektrifieringen, hållbara, förnybara drivmedel och inte enbart krav på fossilfrihet. Kriterierna kommer även att omfatta viktiga hållbarhetsfrågor som samordning, intermodala transportlösningar och lite längre tidsfönster. Det ska skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i transportnätverket, säger Sara Bergman, projektledare på Nordisk Miljömärkning.

Arbetet med Svanenmärkta e-handelstransporter har bedrivits i en gedigen dialog med omvärlden och det har tydligt framkommit en stark önskan att utforma en trovärdig märkning till konsument. Resultatet är ett ramverk för en mer hållbar leverans som alla intressenter kan använda. Svanen stöds av samtliga nordiska regeringar och är den officiella och mest välkända märkningen i regionen. Svanen är en trovärdig, oberoende tredjepartscertifiering som ger företaget ett bevis för sitt miljöarbete. Som en av världens tuffaste miljöcertifieringar tilldelas Svanen endast produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. Svanen gör det enklare för konsumenter, företag och organisationer att bidra till den gröna omställningen. Projektet är en del av Nordiska ministerrådets initiativ ”Hållbar livsstil”, ett initiativ som ska göra det lättare för nordiska medborgare göra hållbara val i vardagen.

  • Minskad klimat- och miljöpåverkan: Stegvis ökade krav på förnybart bränsle (ingen palmolja eller PFAD). Redovisning av klimatprestanda som måste förbättras över tid. En god nivå på befintlig fordonsflotta samt nyinköp av långsiktigt mer hållbara fordon.
  • Effektiva och samordnade transporter: Krav på energieffektivitet. Lite mer tid i logistiksystemet för att skapa förutsättningar för en ökad hållbarhet. Premierar intermodala lösningar och innovation. Ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar.
  • Socialt ansvarstagande: Krav på trygg anställning, goda arbetsförhållanden och förebyggande trafiksäkerhetsarbete.


Sara Bergman Kriteriechef & hållbarhetsansvarig +46 (0)8 55 55 24 56 sara.bergman@svanen.se