English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Så vill Scapa halvera klimatutsläppen

Så vill Scapa halvera klimatutsläppen

Möbeltillverkaren Scapa, har satt tuffa mål för att minska sitt klimatavtryck – det ska halveras fram till år 2030. I den processen är Svanen ett viktigt verktyg. Det berättade Malin Stenkilsson, hållbarhetschef, och Johan Winter, marknadschef, när de medverkade på Greenolution – Kommunikation i det nya gröna medielandskapet, Miljömärkning Sveriges webbinarium den 16 mars.

Scapa, som tillverkar Svanenmärkta sängar och soffor, utgår i sitt hållbarhetsarbete från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett av de viktigaste målen är att utsläppen av växthusgaser ska minska drastiskt. Detta för att hålla ökningen av den globala uppvärmningen under 2 grader, helst 1,5, grader. Scapa har mätt sitt klimatavtryck för att kunna se var utsläppen sker och vad de behöver förändra för att ligga i linje med Parisavtalet. Analysen visar att 99 % av företagets totala utsläpp kommer från i huvudsak material och produktion.

– Scapas utsläpp måste minska med mer än hälften, så där har vi ett rejält arbete framför oss. Genom mättalen har vi fått en tydlig väg vart vi behöver gå och vad vi behöver göra för att kunna skapa hållbarhet i alla led, säger Malin Stenkilsson, hållbarhetschef.

Ett av Scapas viktigaste verktyg är Svanenmärkningen och på sikt har man som mål att miljömärka samtliga produkter. Dessutom har de verkligen anammat begreppet ” att svana”:

– Vi svanar mest hela tiden. Det kan vara allt från att minska antalet tjänsteresor och hålla fler möten digitalt till att använda naturliga produkter istället för bensin när vi tar bort fläckar på tyg, säger Malin Stenkilsson, hållbarhetschef och fortsätter:

– Människorna står i fokus för en stor del av vårt hållbarhetsarbete: personalen, samarbetsparters och kunder. Genom målstyrda arbetsgrupper har personalen stor möjlighet att påverka arbetet och bidra till en bättre arbetsmiljö, mer hållbarhet och en effektivare produktion.

En stor utmaning när det gäller att kommunicera hållbarhet och Svanenmärkningen är bristen på kunskap kring vad dessa begrepp faktiskt innebär.

– Vi har jobbat väldigt mycket med utbildning av våra återförsäljare och personal där vi berättar vad Svanen är och hur vi jobbar med hållbarhet. Varje år bjuder vi in våra leverantörer på en årlig leverantörsdag där vi diskuterar hållbarhet, säger Johan Winter, marknadschef.

När det gäller att få ut hållbarhetsbudskapet till kunderna använder sig Scapa flitigt av sociala medier.

– Genom att använda oss av olika känslor och uttryck, som till exempel vår Svanendans, kan vi väcka nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor. När vi sedan kombinerar detta med konkret, tydlig och snygg kommunikation kring Svanen på våra möbler, till säljare i butiken och till våra anställda sprider vi kunskap och gör bra handlingar. Vi svanar helt enkelt, hela dagarna, säger Johan Winter.

Se Scapa på Greenolution

Förstår dina kunder vad du menar? Läs mer om den begreppsförvirring som råder i The Report #3 The Communication Issue.


Mer innehåll från The Report

Klicka här!