English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanen hjälper sparare att påverka företag

Svanen hjälper sparare att påverka företag

Nya undersökningar från Konsumentverket och Blekinge Tekniska Högskola visar att Svanenmärkta fonder hjälper sparare välja rätt och underlättar för företag att kommunicera sina fonder på ett trovärdigt sätt.

Intresset för Svanenmärkta fonder fortsätter att öka och påverkar fondbranschen.

Tre år har gått sedan de första Svanenmärkta fonderna godkändes. Idag omfattas 190 miljarder SEK i 50 olika fonder i Norden av Svanens krav.

– Det är bråttom om vi ska nå klimat- och miljömål och att påverka finansmarknaden är därför enormt viktigt. Att välja en Svanenmärkt fond syftar till att du påverkar företag i en mer hållbar riktning. På kort tid har vi lyckats nå fram till spararna på ett för oss helt nytt område, det visar Konsumentverkets undersökning. Det vanligaste hindret till att man inte sparar hållbart är att man inte har tid att ta reda på vilka fonder som är förvaltas på ett mer hållbart sätt och där kommer Svanen in och förenklar valet, säger Per Sandell, chef för finansiella tjänster på Miljömärkning Sverige.

I rapporten Konsumenterna och miljön (Konsumentverket 2020) får konsumenterna själva värdera sina möjligheter till miljömässigt hållbara val. Konsumenterna anser att deras möjligheter har ökat att välja finansiella sparprodukter. Konsumentverket pekar på Svanenmärkningen av fonder som en bidragande orsak.

Svanenmärkningen av fonder har även påverkat fondbranschen. En ny studie från Blekinge Tekniska Högskola (Andersson, Mattias och Bernstrup, Erik, 2020) jämförde Svanenmärkta fonder med andra etiska fonder. Resultatet visar att det är högre efterfrågan på Svanenmärkta fonder än på andra etiska fonder. Slutsatsen är att de fondbolag som vill kommunicera sina etiska fonder har nytta av Svanenmärket.

Fakta om Svanenmärkta fond:

- tar ett helhetsgrepp: väljer in företag med ett starkt hållbarhetsarbete (minst 50%) och väljer bort de värsta branscherna. Svanen ställer även krav på att fonden förvaltas under en öppen process genom att redovisa samtliga innehav kvartalsvis och att publicera en hållbarhetsrapport för fonden.

- styr mot hållbart företagande: 50 Svanenmärkta fonder totala förvaltade kapital, 190 miljarder SEK (AUM) förvaltas med syfte att påverka företag i en mer hållbar riktning

- är inte dyrare: Miljömärkning Sverige har granskat och jämfört fonders årliga avgifter, vilket redovisas i %/år. Den årliga avgiften för en Svanenmärkt fond är i snitt 1,07 % , jämfört med 1,38 % i snitt för fonder på den svenska marknaden. Majoriteten av de Svanenmärkta fonderna är aktiefonder. För enbart aktiefonder är snittet för de Svanenmärkta 1,24 % och för alla aktiefonder på den svenska marknaden är snittet 1,55%. (Morningstar) AMF:s fondavgiftsrapport 2019 .

Svanenmärkning av en fond inte är någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.

Läs mer om Svanenmärkta fonder här

För kommentarer: