Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Klimatsmart tvätteri sparar in bilresor

Klimatsmart tvätteri sparar in bilresor

Klimatsmart tvätteri sparar in 47 000 bilresor Haparanda-Skanör! Att ställa miljökrav på tvätterier gör skillnad för miljön då tvätterier förbrukar stora mängder energi och vatten och släpper ut mycket klimatgaser.

Här följer några exempel på hur stor miljönytta ett Svanenmärkt tvätteri kan bidra med. Beräkningarna bygger på uppgifter från Berendsens nio Svanenmärkta tvätterier i Sverige. Ett Svanenmärkt tvätteri är resurssnålt och klimatsmart:

  • Vatten: besparing motsvarande 133 st olympiska simbassänger à 50 meter, jämfört med om tvätten skulle ha tvättats i vanliga tvättmaskiner för hushållsbruk.
  • Energi: besparingen motsvarar uppvärmning ca 1 433 småhus under ett år.
  • Klimat: besparing utsläpp av CO2-ekvivalenter, motsvarande 47 269 bilresor mellan Sveriges sydligaste och nordligaste punkt. Att använda miljömärkning i upphandling är ett enkelt sätt att ställa tuffa miljökrav, som arbetats fram ur ett helhetsperspektiv och som skärps succesivt. Kraven följs upp på plats av Miljömärkning Sverige. Så den upphandlande organisationen kan spara in tid och resurser på uppföljning av de krav som ställs..

– Det är bråttom att ställa om till en mer hållbar upphandling. Genom att illustrera den miljönytta ett Svanenmärkt tvätteri bidrar med, hoppas vi kunna vägleda fler upphandlare till hållbara val, säger Nicholas Nehaul, produktspecialist för textilservice på Miljömärkning Sverige.

– Vi är väldigt nöjda, inte bara för att vi kan möta de nya högre kraven, utan för att det i grunden handlar om en stor miljönytta genom de förbättringar som gjorts. 5 liter vatten hit eller dit kan låta marginellt, men med de mängder textilier vi hanterar motsvarar det mer än 133 stora simbassänger per år, säger Lina K Wiles, hållbarhetchef på Berendsen.

Det finns idag 30 Svanenmärkta tvätterier i Sverige. Läs mer om Svanens krav för tvätterier.

Så har vi räknat

Vi har jämfört energi- och vattenvändning på Berendsens nio Svanenmärkta tvätterierna mellan två olika kriteriegenerationer för att kunna visa på miljönyttan.