English
Favoriter
  1. Nya ordföranden knyter ihop säcken med miljömärkning

Nya ordföranden knyter ihop säcken med miljömärkning

I coronatider så blir det en telefonintervju med Annika Helker Lundström, som nu ska leda Miljömärkning Sveriges bolagsstyrelse efter Christina Lindbäck. Annika är en känd profil i miljökretsar och har en gedigen erfarenhet som täcker det flesta miljöfrågor.

Annika befinner sig på landet sedan drygt sex veckor och har precis varit ute och plockat ramslök och vild purjolök. - Jag svanar* min mat - bra kampanj förresten - nu när vi lever isolerat.

– Jag har lagt om mina köpmönster och handlar mycket mer närproducerat i olika gårdsbutiker: ägg, mjölk, yoghurt, sparris, potatis och lammkorv, berättar hon.

Annika Helker Lundström, ny styrelseordförande Miljömärkning Sverige. Foto Ninni Andersson

Varför blev du intresserad av att arbeta med miljöfrågor?

– Jag är i grunden ekonom och miljöintresset väcktes när jag på 1980-talet arbetade som löntagarkonsult och samtidigt blev ansvarig för miljöfrågan på dåvarande SIF (nuvarande Unionen). Sedan fortsatte jag med miljö- och energifrågor på regeringskansliet och därefter i näringslivet.

Varför tackade du ja till att leda Miljömärkning Sveriges styrelse?

– Förutom att jag själv alltid varit intresserad av leta efter miljömärkning så känns det som om jag knyter ihop säcken med det här uppdraget. Miljömärkning är en övergripande fråga som spänner över flera viktiga delar: energi, kemikalier och återvinning/återanvändning.

Vad vill du som styrelseordförande tillföra Miljömärkning Sverige och arbetet med Svanen och EU Ecolabel?

– Jag vill vara med och bidra till att utveckla det strategiska arbetet och jag hoppas kunna tillföra ytterligare kompetens genom min erfarenhet av arbetet med miljö- och hållbarhet i näringslivet samt min erfarenhet av styrelsearbete.

Vad har miljömärkning för möjligheter?

– När vi tagit oss igenom coronakrisen kommer det behövas en nystart. Där finns en möjlighet för hållbarhetsfrågorna att axla en helt ny central roll, och där ingår miljömärkningen som en viktig del.

Annika Helker Lundström

Aktuell: Styrelseordförande Miljömärkning Sverige AB 

Bor: Stockholm

Gör: Arbetar som styrelseordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, i Återvinningsindustrierna och i forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption. Hedersdoktor Hållbar Utveckling, Mälardalens Högskola vid sidan av livet som pensionär.

Bakgrund:

  • Arbetat som utredare vid Statens Industriverket (Tillväxtverket) och löntagarkonsult vid Svenska Industritjänstemannaförbundet (Unionen)
  • Arbetat med miljö-och energifrågor i regeringskansliet
  • Arbetat i kommittéer, bla. Förpackningsutredningen, Biobränslekommissionen, Kemikommitten och Substitutionscentrum
  • Startade och ledde branschorganisationen Återvinningsindustrierna.
  • Vd för Svensk Vindenergi
  • Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

*Svana är ett namn för alla hållbara handlingar, stora som små. Läs mer på svanen.se/svana.

Läs mer om Miljömärkning Sveriges organisation