English
Favoriter
  1. Sverige vs Danmark

Sverige måste komma ikapp Danmark

Det gäller för Sveriges nyvalda politiker att anta utmaningen med att ställa om till hållbar upphandling med hjälp av märkning. En ny undersökning från ModUpp2020 visar att danska upphandlare är bättre än svenska på att ställa krav på miljö- och hållbarhetsmärkning i sin upphandling. Däremot ser svenska upphandlare positivt på möjligheten att använda märkning.

– Vår uppmaning till alla nya förtroendevalda är att sätta tuffa mål kopplade till märkning vid upphandlingar. Det är dags att skrida från ord till handling, så att upphandlingar kan bidra till att nå såväl nationella som globala hållbarhetsmål. Offentlig upphandling omsätter mer än 640 miljarder kronor/år. Det är skattemedel som bör användas på bästa sätt för framtida generationer, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel) som är med i nätverket ModUpp2020.

– Det är synd att svenska upphandlare inte vågar använda sig av märkningarna i lika hög grad som i Danmark. Märkning är ett effektivt verktyg och vi är 300 personer som arbetar dagligen med att ta fram tuffa krav som granskas av en oberoende tredje part, säger Sören Enholm, vd för TCO Development som är med i nätverket ModUpp2020.

Offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Det slås fast i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU har gjort det enklare att använda märkning, men används den nya möjligheten till just hållbar upphandling? Frågan ställdes av nätverket ModUpp2020 där Sveriges mest kända miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar samarbetar för ökad hållbar upphandling.

Resultat från undersökningen

Den offentliga sektorns upphandlare känner till möjligheterna att använda märkningar och certifieringar men drar inte nytta av dem.

  • 83 procent i Sverige håller med om att lagen om offentlig upphandling har gett möjlighet att ställa krav på märkningar och i Danmark känner 88 procent till att det är möjligt att använda märkningar i offentlig upphandling.
  • I Sverige anser nio av tio att det finns stora fördelar att ställa krav på märkningar i upphandlingar, exempelvis att det sparar tid och resurser eftersom hållbarhetskraven följs upp av en oberoende part.
  • Däremot ställer bara 34 procent i Sverige (44 procent i Danmark) ofta krav på märkningar i fler än hälften av upphandlingarna.
  • I både Sverige och Danmark anger 35 procent av de svarande att de ibland ställer krav på märkningar eller certifieringar.
  • 12 procent av de tillfrågade i Sverige ställer aldrig krav på märkningar vid upphandlingar, och 18 procent känner inte till om det görs över huvud taget.
  • I Danmark svarade 5 procent att de aldrig ställer krav på märkningar vid upphandlingar, samtidigt som 15 procent inte vet om de använder märkningar.
Det är dags för förtroendevalda i Sverige att skrida från ord till handling så att upphandlingar kan bidra till att nå såväl nationella som globala hållbarhetsmål.

Om undersökningen

ModUpp2020 ville jämföra kunskapen och intresset mellan danska och svenska upphandlare. En enkät skickades ut till politiker och upphandlare i Sverige i maj 2018. 208 personer deltog – 69,5 % av deltagarna kom från kommun, 21 % från myndighet, 9,5 % från landsting. Ej statistiskt säkerställd enkät.

Bakgrunden var en dansk studie (Operate, september 2016) som visat att danska upphandlare var väl insatta i den nya möjligheten med att direkt hänvisa till märkning och inte som tidigare behöva lista alla bakomliggande krav.

Ta del av hela rapporten: Dags för Sverige att ställa krav på modern, hållbar upphandling