English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Inköp & upphandling

Miljömärkt upphandling och inköp

Du kan göra bra val för miljön i de offentliga affärerna och privata inköpen genom att ställa krav på miljömärkning. Miljömärkningar som Svanen och EU Ecolabel gör det enklare att göra bra val för miljöanpassade affärer – före, under och efter.

Kvinna på cykel med träd och byggnad i bakgrunden

 

Svanen och EU Ecolabel är ett kvitto för att en produkt eller tjänst lever upp till stränga miljökrav. I vissa produktgrupper som till exempel städtjänster förekommer även sociala krav, som samtliga är kopplade till produkten eller utförandet. Du behöver inte sätta dig in i alla bakomliggande krav utan kan bara kräva direkt att produkterna eller tjänsterna är märkta, för att göra trygga och hållbara affärer. Dessutom sparar du tid.

Miljömärkningarna (Svanen och EU Ecolabel) ställer miljökrav i alla relevanta faser av en produkts livscykel. Kraven utvärderas och skärps med jämna mellanrum utifrån vetenskapliga rön och utvecklingen på marknaden. Miljömärkning Sverige arbetar för att driva utvecklingen framåt på miljöområdet. Vi vill att de produkter och tjänster som vi miljömärker ska ligga i framkant i utvecklingen och vara de bästa valen ur både miljö, hälso- och kvalitetssynpunkt.

På följande sidor beskriver vi allt du behöver veta för att du ska kunna ställa krav på miljömärkning i dina affärer och känna dig trygg med detta. Likaså visar vi på inspirerande exempel hur andra har bidragit till en hållbar samhällsutveckling genom krav på miljömärkningar.

Välkommen att kontakta mig vid frågor

  • Lena Mårdh Projektledare offentlig upphandling och inköp +46 (0)8-55 55 24 48 lena.mardh@svanen.se