Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Tvätthallar för transportmedel 074
Bild för produktgrupp, fordonstvätt

Tvätthallar för transportmedel 074

I en Svanenmärkt tvätthall för transportmedel fokuserar man på den miljöpåverkan som tvätt av transportmedel har. Vid tvätt av transportmedel används stora mängder vatten och kemikalier.

Kraven för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel stimulerar till en utveckling mot resurssnåla och effektiva tvätthallar utan miljöfarliga utsläpp i luft, mark och vatten. Fokusområdena i kriterierna är:

 • Att tvättanläggningens utformning och reningsanläggning är dimensionerad efter behov
 • Minskade utsläpp och vattenförbrukning
 • Krav på kemikalier
 • Utsläppskontroll och avfallshantering
 • Miljöledning, inklusive rutiner för drift och underhåll
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för tvätthall för transportmedel är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Buss- och trucktvätt
  • Biltvätt
  • Tågtvätt
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning.
  Minimiavgift 2 167 EUR per år.
  Maxavgift 35 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 541 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning.
  Minimiavgift 2 076 EUR per år.
  Maxavgift 35 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel

  3.5 ⇛ 3.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 3.6 och är giltig till och med 31 december 2024.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav 

  Krav O16 har så justerats så att tvätthallar som är avloppsfria undantas från kravet på anaerob nedrytbarhet. Den nya nya versionen heter 3.5 och är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.1 ⇛ 3.2: Utvidgning och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har utvidgats att gälla även tvätthallar för tåg och andra spårbundna transportmedel. Därmed har produktgruppen bytt namn. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 oktober 2021.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 oktober 2020.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fordonstvättar har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 oktober 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information