English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Restaurang och konferens 110

Restaurang och konferens 110

För att bättre kunna tillgodose våra kunders behov, har Nordisk Miljömärkning delat upp det gamla kriteriedokumentet för Hotell, restaurang och konferens i två dokument: 


Restaurang- och konferensverksamhet utan boende, som till exempel lunchrestauranger, à la carte-restauranger, personalmatsalar, storhushåll, storkök på skolor och sjukhus, gatukök, kaféer och liknande samt konferens ingår i denna nya produktgrupp.

En Svanenmärkt restaurang- och konferensverksamhet uppfyller de strängaste miljökrav inom branschen, och har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete relaterat till mat, avfall, energi, vatten, kemikalier och andra inköp. Verksamheten arbetar strukturerat och aktivt med att minska förbrukning av resurser och optimera sin drift.

En Svanenmärkt restaurang- och konferensverksamhet:

 • Serverar hållbar mat som har mindre miljöpåverkan. Till exempel erbjuder de vegetarisk mat, använder ofta lokalt producerade råvaror och undviker hotade fisk- och skaldjursarter. De använder inte palmolja som frityrfett.
 • Serverar en hög andel ekologisk mat och dryck.
 • Arbetar aktivt med att förebygga matsvinn.
 • Källsorterar effektivt för att säkerställa materialåtervinning och resursanvändning.
 • Använder inte engångsartiklar i daglig servering.
 • Använder endast engångsartiklar som uppfyller strikta miljökrav för take away och catering.
 • Begränsar energiförbrukningen och utsläpp av CO2.
 • Begränsar vattenförbrukningen.
 • Begränsar användning av oönskade kemikalier genom att använda miljömärkta produkter för allmän städning, disk och tvätt.
 • Använder miljömärkta produkter och tjänster.
 • Utbilda de anställda för att engagera dem i miljöarbetet.
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 1 896 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 083 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta verksamheten är baserad på dess omsättning. Avgiften är 0,1 % av verksamhetens omsättning upp till 1,8 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,03 % av verksamhetens omsättning för den del som överstiger 1,8 miljoner EUR.
  Minimiavgift 1 083 EUR per år.
  Maxavgift 4 334 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 541 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Avgifter för kedjor


  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fem eller fler verksamheter som delar varumärke och liknande koncept licensieras med Svanen på nationell nivå. Det förutsätter att verksamheterna ansöker om sina licenser tillsammans på ett samordnat sätt, och att samordningen upprätthålls även under licensernas giltighetstid.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 896 EUR.
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan  812 EUR.


  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 083 EUR.
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan 406 EUR.

  Årlig licensavgift

  För kedjor beräknas årsavgiften som en fast avgift på 1 300 EUR per verksamhet.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens för första verksamheten i en kedja.

  En avgift på 541 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När en verksamhet ansöker om licens för första gången, faktureras ingen årlig licensavgift samma år som ansökningsavgiften. Vid ansökan om förnyad licens faktureras både förnyelseavgiften och den årliga licensavgiften.

   

   

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 1 817 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 038 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta verksamheten är baserad på dess omsättning. Avgiften är 0,1 % av verksamhetens omsättning upp till 1,8 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,03 % av verksamhetens omsättning för den del som överstiger 1,8 miljoner EUR.
  Minimiavgift 1 038 EUR per år.
  Maxavgift 4 152 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Avgifter för kedjor


  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fem eller fler verksamheter som delar varumärke och liknande koncept licensieras med Svanen på nationell nivå. Det förutsätter att verksamheterna ansöker om sina licenser tillsammans på ett samordnat sätt, och att samordningen upprätthålls även under licensernas giltighetstid.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 817 EUR.
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan  778 EUR.


  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 038 EUR.
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan 389 EUR.

  Årlig licensavgift

  För kedjor beräknas årsavgiften som en fast avgift på 1 246 EUR per verksamhet.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens för första verksamheten i en kedja.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När en verksamhet ansöker om licens för första gången, faktureras ingen årlig licensavgift samma år som ansökningsavgiften. Vid ansökan om förnyad licens faktureras både förnyelseavgiften och den årliga licensavgiften.


  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta restaurang- och konferensverksamhet (utan övernattning)

  1.2 ⇛ 1.3: Justering och förlängning av kriterier

  Justeringar görs i krav O3, O12, O23, O32, O35 och O36 angående årlig uppföljning, PVC, ozon och granuler. Bilaga 6 (plastgranuler) tas bort. Dessutom förlängs kriterierna med 12 månader till den 30 juni 2027.

  1.1 ⇛ 1.2: Justering av kriterier

  Justeringar har gjorts i föjande krav:

  • O22: Förebyggande av matsvinn
  • O35: Förbjudna ämnen

  Den nya versionen heter 1.2 och är giltig till och med 30 juni 2026.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O36 Plastgranulat för diskning. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för Restaurang och konferens beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 21 juni 2021. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2026.

Susanne Hellman Rådgivare +46 (0)8-55 55 24 42 susanne.hellman@svanen.se