English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Städmopp och hink med rengöringsprodukter i bakgrunden

Rengöringsmedel 026

Ett Svanenmärkt rengöringsmedel hör till de miljömässigt bästa rengöringsmedlen. Hela livscykeln av produkter tas hänsyn till och det ställs stränga krav till de ingående ämnena med avseende på både miljö och hälsa samt till emballage. Även användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Rengöringsmedel märkta med Svanen: 

 • lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet
 • lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat på parfymer och förbud mot konserveringsmedel MI
 • gör effektivt rent med liten mängd så att det räcker länge och sparar på jordens resurser
 • har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bland annat genom dess design och materialvalet

För beräkningar eller för information om kemikalier, klicka på DID-listan:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för rengöringsmedel är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Golv och allrengöringsmedel
  • Rengöringsmedel till kök, glas, speglar och blanka ytor
  • Utomhus- och speciella rengöringsmedel
  • Sanitära rengöringsmedel
    

  Om flera produkter inom samma varugrupp tillverkas på samma produktionsställe, betraktas de som en enda licens. Ansökningsavgifter betalas per licens medan årsavgiften betalas för alla licenser i produktgruppen.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Kriteriedokumentet för rengöringsmedel är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Golv och allrengöringsmedel
  • Rengöringsmedel till kök, glas, speglar och blanka ytor
  • Utomhus- och speciella rengöringsmedel
  • Sanitära rengöringsmedel
    

  Om flera produkter inom samma varugrupp tillverkas på samma produktionsställe, betraktas de som en enda licens. Ansökningsavgifter betalas per licens medan årsavgiften betalas för alla licenser i produktgruppen.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta rengöringsmedel

  6.12 ⇛ 6.13: Justering av krav

  Den 24 oktober 2024 beslutade Nordic Ecolabelling att ändra övergångsperioden för kravet O26B-etiketter för styva plastförpackningar till 2024-12-31.

  6.11 ⇛ 6.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av kraven på mikroorganismer (O10) där det inte längre är obligatoriskt att ange på etiketten/produktinformationsbladet att "produkterna inte ska användas på platser där immunförsvagade personer vistas". Det har också införts ett krav på att det ska kontrolleras att produkten inte är kontaminerad med patogena mikroorganismer.

  Den nya versionen heter 6.12 och är giltig t.o.m. 31 december 2025.

  6.10 ⇛ 6.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 6.11 och är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  6.9 ⇛ 6.10: Justering av krav

  Den 18 oktober 2022 beslutade Nordisk miljömärkning att justera krav O27 och ändra den tillåtna mängden EVOH i flexibla plastpåsar från 2% till 5%. 

  Den nya versionen heter 6.10 och är giltig till 31 december 2024.

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav

  • Tidsbegränsat undantag från monomaterialkravet (O27) för påsar i slutna system med automtisk dosering;
  • Undantag (krav O27) för TPE-PE i fattningar för påsar i slutna system med automatisk dosering;
  • Förtydligande att produkter som innehåller mikroorganismer endast är avsedda för den professionella marknaden och endast för inomhusbruk. 

  Den nya versionen heter 6.9 och är giltig till 31 december 2024.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 29 mars 2022 att justera kraven O11 och O21 genom att även undanta H411-klassade tensider från kravet. Den nya versionen heter 6.8 och är giltig till och med den 31 december 2024.

  6.6 ⇛ 6.7: Förlängning och justering av krav

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 14 månader och krav O26 har justerats. Den nya versionen heter 6.7 och är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  • Förtydligande av förpackningskrav för koncentrerade produkter för återfyllnad av RTU-flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten.
  • Plastförpackningar större än 200 liter undantas kravet på återvinningsdesign (O26).  

  Den nya versionen heter 6.6.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlänging och justering av krav

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 12 månader och krav O26 har justerats. Den nya versionen heter 6.4 och är giltig t.o.m. den 31 oktober 2023.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Krav O7 har förtydligats vad gäller denatureringsmedel i etanol i VOC-undantaget. Vidare tillåts metalldelar i pumpar enligt krav O27. Den nya versionen heter 6.4.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Förpackningskrav O27 har det beslutats om en övergångsperiod för monomaterial i pouches. Den nya versionen heter 6.3.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Förpackningskraven O26, O27 och O28 har harmoniserats med motsvarande krav i 006 Textiltvättmedel. Justering av krav kring superkoncentraten samt uppdatering av produktgruppsavgränsning samt övergriande text om ekotoxicitet och bionedbrytbarhet. Även effektiviseringstesten har justerats. Den nya versionen heter 6.2.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  I krav O7 har ett undantag för parfymer i undergruppen VOC lagts till. Den nya versionen heter 6.1.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av Rengöringskriterier har antagits. Den nya versionen heter 6.0 och är giltig t.o.m. den 31 oktober 2022.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 3 månader för endast filmbildande golvvårdsmedel. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 28 februari 2021.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. den 30 november 2020.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K20 Retursystem bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 maj 2020.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  På Nordiska Miljömärkningsnämndens möte den 8 november 2016 beslutades det enligt evalueringen att lägga till utvändig fönsterputs, ugnsrengöringsmedel samt rengörande golvvårdsmedel till produktgruppsdefinitionen. Samtidigt har även hänvisningar till utgången lagstiftning tagits bort. Den Nordiska Kriteriegruppen beslutade per capsulam den 21 december 2016 att förlänga kriterierna med 9 månader. Den nya versionen heter 5.4 och är giltig till 31 oktober 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Samtidigt togs också krav K28 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Ny produktgruppsdefinition

  Produktgruppsdefinitionen har ändrats i och med att det nu går att Svanenmärka rengöringsmedel för den professionella marknaden innehållandes mikroorganismer. K5 har därmed ändrats, K14 om mikroorganismer lagts till samt att bilagorna 3, 4 och 5 har uppdaterats gällande test av produkter innehållandes mikroorganismer. Redaktionella ändringar i K12 och K19 har samtidigt införts. Den nya versionen är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  5.0 ⇛ 5.1: Förtydligande av "skumprodukter"

  K5: Skumprodukter bedöms som Ready-to-use-produkter, men anses inte vara sprayer och ska därför uppfylla krav som RTU.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information