Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Maskindiskmedel och spolglans 017

Maskindiskmedel och spolglans 017

Denna produktgrupp avser maskindiskmedel och spolglans för hushållsmaskiner. Spolglansen kan vara integrerad i produkten eller som en separat produkt.

Maskindiskmedel för professionellt bruk kan inte märkas enligt dessa kriterier utan märks enligt Svanens krav för maskindiskmedel för professionellt bruk. Rengöringsmedel till diskmaskiner kan inte heller märkas enligt dessa kriterier.

Svanenmärkta maskindiskmedel och spolglans måste uppfylla stränga miljö- och kemikaliekrav samt vara dokumenterat effektiva. Dessutom måste förpackningen uppfylla krav som säkerställer att den bidrar till cirkulär ekonomi.

Kriterierna omfattar bland annat:

 • Kemikaliernas miljömässiga egenskaper, detta inkluderar krav på biologisk nedbrytbarhet och toxicitet i vatten
 • Kemikaliernas hälsomässiga egenskaper, till exempel förbud mot CMR-klassade ämnen – och andra särskilt problematiska ämnen som hormonstörande ämnen och misstänkta hormonstörande ämnen på listor från EU och nationella myndigheter
 • Ingen mikroplast
 • Effektivitetstest för maskindiskmedel vid låg temperatur (45 grader) 
 • Design av förpackningar, både mängd och typ av material som används i förpackningen
 • Dokumentation på att eventuell vattenlöslig film är biologiskt nedbrytbar
   

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel

  7.4 ⇛ 7.5 Justering av krav

  Kraven O24 och O25 har justerats.

  Den nya versionen heter 7.5 och är giltig till och med den 30 juni 2026. 

  7.3 ⇛ 7.4 Justering av krav

  Nordisk miljömärkning beslutade den 31 mars 2023 att justera krav O4 och införa en tidsbegränsad övergångsperiod – till den 30 juni 2024 – för titadioxid i fasta blandningar.

  Den nya versionen heter 7.4 och är giltig till och med den 30 juni 2026. 

  7.2 ⇛ 7.3 Justering av krav

  Nordisk miljömärkning beslutade den 18 oktober 2022 att justera krav O20 och ändra den tillåtna mängden av EVOH i flexibla plastpåsar från 2% till 5%.

  Den nya versionen heter 7.3 och är giltig till och med den 30 juni 2026. 

  7.1 ⇛ 7.2 Justering av krav

  Justering av krav O20 där aluminiumskikt och tryckfärger undantas från förbudet av metall om förpackningen är återvinningsbar.

  Den nya versionen heter 7.2 och är giltig till och med den 30 juni 2026. 

  7.0 ⇛ 7.1 Justering av krav

  Nordisk miljömärkning beslutade den 29 mars 2022 att justera kravet O11 genom att även undanta H411-klassade tensider från kravet. Den nya versionen heter 7.1.

  7.0: Ny generation kriterier

  Nordisk miljömärkning antog den 19 maj 2022 version 7.0 av kriterierna för diskmedel och sköljmedel. Kriterierna gäller till och med den 30 juni 2026.

  6.10 ⇛ 6.11: Justering av krav

  Den 29 mars beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet O6 genom att även undanta H411-klassade tensider från kravet, och den 3 maj 2022 beslutades att förlänga övergångsperioden för titandioxid i fasta blandningar (t.ex. i enzym) i krav O3. Den nya versionen heter 6.11 och är giltig till och med den 30 juni 2023.

  6.9 ⇛ 6.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 6.10, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  I krav O3 har en övergångsperiod införts gällande titandioxid. Vidare har kriteriernas giltighetstid förlängts med 4 månader Den nya versionen, 6.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Krav O3 har förtydligats vad gäller Titandioxid som blir förbjudet när 14. ATP för CLP träder i kraft. Den nya versionen, 6.8, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Krav O3 CRM har fått ett tidsbegränsat undantag vad gäller H361 i självupplösande folie. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 30 november 2021.

  6.3 ⇛ 6.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Krav O4 Sensibiliserande ämnen samt O22 Effektivitetstest med tillhörande bilaga har uppdaterats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2018.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O22, om maskindiskmedlets effektivitet, har justerats. Krav O28, om marknadsföring, har tagits bort. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  O6: Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav O6. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer
Johanna Hultgren Rådgivare +46 (0)8-55 55 24 54 johanna.hultgren@svanen.se