Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Hotell och andra logiverksamheter 055

Hotell och andra logiverksamheter 055

För att bättre kunna tillgodose våra kunders behov, har Nordisk Miljömärkning delat upp det gamla kriteriedokumentet för Hotell, restaurang och konferens i två dokument: 

I kriteriegruppen Hotell och andra logiverksamheter ingår alla typer av hotell- och logiverksamhet – med eller utan restauranger och/eller konferenslokaler.

En Svanenmärkt hotell- och logiverksamhet uppfyller ambitiösa miljökrav och har tagit ett helhetsgrepp över sitt miljöarbete kopplat till energi, vatten, mat, avfall, biologisk mångfald, kemikalier och upphandling. Verksamheten har ett aktivt och strukturerat förhållningssätt till att minska sin förbrukning och optimera sin drift.

Kriterierna för en Svanenmärkt hotell- och logiverksamhet inkluderar:

 • Begränsar energianvändning och CO2-utsläpp.
 • Begränsar vattenförbrukning.
 • Källsorterar effektivt för att uppfylla gränsvärdet för restavfall, samt säkerställa möjligheten till materialåtervinning och resursutnyttjande.
 • Arbetar aktiv med förebyggande av matsvinn.
 • Använder inte engångsartiklar i daglig servering.
 • Serverar mat med fokus på miljö och hållbarhet. De erbjuder till exempel vegetarisk mat, använder gärna närproducerade råvaror och undviker hotade fisk- och skaldjursarter. De använder inte palmolja i frityroljan.
 • Serverar en hög andel ekologisk mat och dryck.
 • Säkerställer att den biologiska mångfalden på hotellens utomhusområde förbättras.
 • Använder miljömärkta produkter för daglig städning, diskning och tvätt för att begränsa oönskade kemikalier.
 • Använder en mängd olika miljömärkta produkter och tjänster.
 • Utbilda medarbetarna så att alla blir delaktiga i miljöarbetet.
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 2 384 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 192 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta verksamheten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,1 % av verksamhetens omsättning upp till 1,8 miljoner EUR
  Avgiften är 0,03 % av verksamhetens omsättning för den del som överstiger 1,8 miljoner EUR
  Minimiavgift 1 083 EUR per år
  Maxavgift 4 334 EUR per år

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Avgifter för kedjor

  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fem eller fler verksamheter som delar varumärke och liknande koncept licensieras med Svanen på nationell nivå. Det förutsätter att verksamheterna ansöker om sina licenser tillsammans på ett samordnat sätt, och att samordningen upprätthålls även under licensernas giltighetstid.

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 2 384 EUR
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan  1 625 EUR


  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 192 EUR
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan 812 EUR

  Årlig licensavgift

  För kedjor beräknas årsavgiften som en fast avgift på 1 731 EUR per verksamhet.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När en verksamhet ansöker om licens för första gången, faktureras ingen årlig licensavgift samma år som ansökningsavgiften. Vid ansökan om förnyad licens faktureras både förnyelseavgiften och den årliga licensavgiften.


  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 2 284 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 142 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta verksamheten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,1 % av verksamhetens omsättning upp till 1,8 miljoner EUR
  Avgiften är 0,03 % av verksamhetens omsättning för den del som överstiger 1,8 miljoner EUR
  Minimiavgift 1 038 EUR per år
  Maxavgift 4 152 EUR per år

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Avgifter för kedjor

  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fem eller fler verksamheter som delar varumärke och liknande koncept licensieras med Svanen på nationell nivå. Det förutsätter att verksamheterna ansöker om sina licenser tillsammans på ett samordnat sätt, och att samordningen upprätthålls även under licensernas giltighetstid.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 2 284 EUR
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan  1 557 EUR


  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Avgift för första verksamheten i en kedja 1 142 EUR
  Avgift för varje tillkommande verksamhet i kedjan 778 EUR

  Årlig licensavgift

  För kedjor beräknas årsavgiften som en fast avgift på 1 659 EUR per verksamhet.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När en verksamhet ansöker om licens för första gången, faktureras ingen årlig licensavgift samma år som ansökningsavgiften. Vid ansökan om förnyad licens faktureras både förnyelseavgiften och den årliga licensavgiften.


  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  Den 14 november 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera två krav. Kravet "Förbud mot PVC/PVDC i plastfilm" har justerats och förbudet gäller från 1 januari 2025. Dessutom har kravet på "Granuler för disk" justerats och förbudet gäller från 1 april 2024. Granulat som används ska därefter dokumenteras nedbrytbart i jord enligt ISO standard 17556:2019. 

  Den nya versionen heter 5.5 och är giltig till och med 31 december 2026.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  Justeringar görs i krav O24 (avseende tofflor) och i O37 och O40 (båda avseende ozonvatten).

  Den nya versionen heter 5.4 och är giltig till och med 31 december 2026.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i flera krav på grund av anpassning av kriterierna till tyska och polska företag. Desstuom justeras O40 (Förbjudna ämnen) där det införs ett förtydligande om hur kravet ska dokumenteras.

  Den nya versionen heter 5.3 och är giltig till och med 31 december 2026.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  Justeringar har gjorts krav O24 där det nu tillåtet att använda kapslar som består av 100% förnybart material, förutsatt att materialåtervinning av kapslarna säkerställs. Ett förtydligande gjordes också om att portionsförpackningar är tillåtna för roomservice.

  Den nya versionen heter 5.2 och är giltig till och med 31 december 2026.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O22 Förebyggande av matsvinn
  • O40 Förbjudna ämnen

  Den nya versionen heter 5.1 och är giltig till och med 31 december 2026.

  5.0: Ny kriterieversion

  En ny version av Nordisk Miljömärknings kriterier för Hotell och andra logiverksamheter har publicerats. (Kriterier för Restaurang och konferens är numera ett eget produktgruppsområde.) De viktigaste ändringarna som är gjorda för denna version är:

  • Gränsvärde för energianvändning
  • Förbud mot fossil olja eller gas för uppvärmning.
  • Energi- och CO2-reducerande åtgärder för att begränsa miljöavtrycket.
  • Gränsvärde för vattenanvändning
  • Effektiv användning av vatten
  • Gränsvärde för restavfall
  • Effektiv sortering av avfall för att säkerställa materialåtervinning och mer cirkulär resursanvändning
  • Implementera rutiner för att förhindra matsvinn.
  • Ingen användning av engångsartiklar vid daglig servering.
  • Strikta miljökrav på engångsartiklar för catering, take-away och snabbmat
  • Minska miljöavtryck genom att servera mer hållbar mat.
  • Åtgärder för att säkerställa biologisk mångfald på hotellområdet
  • Användning av miljömärkta produkter för allmän städning, diskning och tvätt för att begränsa oönskade kemikalier.
  • Användning av flera miljömärkta produkter och tjänster.
  • Utbildning av medarbetare för att få med alla i miljöarbetet.

  Den nya versionen, 5.0, är giltig t.o.m 31 december 2026.

  4.7 ⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 5 månader och är giltigt till och med den 31 maj 2023. Den nya versionen heter 4.8.

  4.6 ⇛ 4.7: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2022. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Införande av nya krav för restauranger samt förlängning av kriteriernas giltighet

  Ett nytt kapitel (Kap. 5 Alternativa krav för restauranger) med krav för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet har tillförts kriterierna.

  De viktigaste skillnaderna i förhållande till kraven för restauranger som drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet är:

  • Inga obligatoriska gränsvärden på energi och vatten.
  • Nya krav på matsvinn.
  • Kraven för andel ekologiska livsmedel och drycker har skärpts.

  Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Justering har införts av krav O38 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker samt i P28 Ekologiska livsmedel och drycker. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Förtydligande av krav O17

  Ett förtydligande angående dokumentationskravet har införts. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O5: Gränsvärde vatten
  • O6: Gränsvärde avfall
  • O11: Miljömärkta produkter för städning
  • P23: Miljömärkta sällanköpsvaror
  • P24: Miljömärkta tjänster
  • O25/O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker
  • Kravet O34, marknadsföring, har även tagits bort.

  Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O4: Justering har gjorts av gränsvärde energi.
  • O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker.
  • O39: Vegetarisk rätt. P30: Vegetarisk restaurang, vegetarisk och eller köttfri dag.
  • O34: Nytt krav har införts.
  • O12: Krav på icke-miljömärkta produkter.
  • O2: Justering av krav på extern leverantör av konferenstjänst.
  • O15: Inköpsrutiner kemiska produkter.
  • P14: Dosering av torkmedel till diskmaskiner.
  • O19: Vid nyinköp av lågenergilampor, lysrör och LED.
  • O25/O38: Minimigräns för ekologiska livsmedel och drycker.
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker.
  • P29: Andel hållbarhetsråvarumärkt fisk och skaldjur.

  Ny version där alla ovan nämnda förändringar är med är 4.1 som är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0: Ny kriterieversion

  En ny version av Svanens kriterier för Hotell, restaurang och konferens har publicerats. De viktigaste ändringarna som är gjorda för denna version är:

  • Kriterierna för hotell och restaurang har satts samman till ett dokument.
  • Kriterierna omfattar nu även konferenser (utan logi).
  • Det är nu möjligt att ansöka om licens även i Baltikum.
  • Ett energiverktyg har tagits fram som beräknar ett verksamhetsspecifikt gränsvärde som relaterar till typ av verksamhet samt dess uppvärmningssätt, yta, antal gäster mm.
  • En ny elektronisk ansökningshjälp, My Swan Account, som är vidareutvecklad med en produktdatabas för kemikalier.
  • Poängkrav på koldioxidutsläpp har införts.
  • Nytt obligatoriskt krav på bruk av fossil olja i oljepanna vid verksamheten.
  • Gränsvärde för vatten och avfall behålls men räknas på ett annat sätt jämfört med tidigare kriterier för hotell.

Kontakta mig för mer information