Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Babyprodukter med textil 104

Babyprodukter med textil 104

Babyprodukter med textil innefattar produkter där den textila ytan kommer i nära kontakt med barnet, till exempel liggvagnar, sittvagnar, bilbarnstolar, bärselar, amningskuddar och skötbäddar. För fullständig lista över produkttyperna, se kriterierna.

Materialen som ingår i en Svanenmärkt babyprodukt med textilier måste uppfylla strikta miljökrav och kemikaliekrav. Det innebär att det finns förbud mot att använda vissa ämnen. Dessutom finns det krav på både säkerhet och kvalitet. Kraven är bland annat:

 • Miljö- och hälsoaspekter på de kemikalier som används i textilierna, till exempel är ämnen som kan orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada fertiliteten, halogenerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och nanopartiklar inte tillåtna.
 • Miljö- och hälsoaspekter på fyllnadsmaterial, metall, gummi och plast.
 • För bomull måste minst 50 % vara ekologisk bomull eller 100 % bomull som uppfyller kraven för begränsad användning av bekämpningsmedel (IPM-bomull).
 • Test av säkerhet och kvalitet.

Kriterierna omfattar många olika material. Därför kommer inte nödvändigtvis alla krav i kriteriedokumentet att vara relevanta för varje produkt. I applikationsverktyget "Requirement Overview Tool" finns de krav som är relevanta för varje specifik produkt listade. Verktyget hänvisar även till krav i kriteriedokumentet.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för babyprodukter med textil är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Barnstolar med textil
  • Bilbarnstolar
  • Skötmatta, stödkudde, huvudkudde
  • Ligg- och sittvagnar

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser varugrupp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 251 EUR per produkt. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

     
  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser varugrupp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 114 EUR per produkt. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta babyprodukter med textilier

  1.5 ⇛ 1.6: Justering av krav

  Ett förtydligande i krav O50 och O65: test för 1,3-butadien gäller endast syntetisk  latex.

  Den nya versionen heter 1.6 och är giltig t.o.m. 31 december 2025.

  1.4 ⇛ 1.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen heter 1.5 och är giltig t.o.m. 31 december 2025.

  1.3 ⇛ 1.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 1.4, är giltig t.o.m. 30 juni 2024.

  1.2 ⇛ 1.3: Justering av krav

  Krav O69 har justerats för att skilja mellan produkter avsedda för inomhus- och utomhusbruk. Den nya versionen heter 1.3.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 30 juni 2023. 

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O42. Samtidigt har krav O84 tagits bort. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för Babyprodukter med textilier beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 14 juni 2017. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information