English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Ert ansvar som licensinnehavare

Vad är ert ansvar som licensinnehavare

Med Svanenlicensen kommer även ett ansvar att se till att kraven efterlevs under hela perioden städtjänsten har licens.

Innan några ändringar kan ske måste Miljömärkning Sverige kontaktas.

Dokument och årlig uppföljning

Följande dokumentation ska arkiveras hos det företag som har licens för att kunna visas upp för oss när vi gör efterkontroll hos er.

  • Kopia av hela ansökan.
  • Underlag för den dokumentation som skickats in i sam¬band med behandling av ansökan.

Ni ska vid en årlig genomgång av er verksamhet se till att kraven fortsätter att uppfyllas.

Rutiner vid ändringar och avvikelser

Vid oförutsedda avvikelser, som påverkar hur Svanens krav uppfylls, ska ni omedelbart informera oss skriftligen

Vid planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska ni informera oss om detta skriftligen innan ändringarna genomförs. Det kan till exempel gälla vid byte av kemikalier.

Vad gör man om man vill göra ett byte av kemtekniska produkter?

Om ni vill byta städkemikalier måste ni skriftligen meddela oss på Svanen det. Förbered dig med den dokumentation som krävs och kontakta sedan din rådgivare hos oss. Först när ni fått ett ok från er rådgivare går det bra att byta till de nya kemikalierna.

Ni får testa nya kemtekniska produkter i max två veckor utan att behöva meddela oss.