English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor 089
Bild för produktgrupp, småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor

Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor 089

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas.

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

 • har låg energianvändning
 • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
 • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
 • har en kvalitetssäkrad byggprocess

Läs mer om Svanenmärkta hus

Oavsett om du är på jakt efter att bo i en Svanenmärkt lägenhet, om du vill bygga eller beställa en Svanenmärkt byggnad eller om du tillverkar material som ska ingå i ett Svanenmärkt hus, hittar du massor av information på våra sidor om hus.

Ta mig till Svanenmärkta hus

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. För att börja certifieringsprocessen skicka en ansökan till ansokan@svanen.se.

  Ladda ner ansökningsblanketten

  Vill ni certifiera ett projekt i flera etapper och är i behov av ett certifikat per etapp, börja med att läsa genom vår rutin för etappindelning. Kontakta hus@svanen.se om ni har frågor kring etappindelningar.

  Ladda ner ansökningsblanketten – etapper och skicka  till hus@svanen.se för bedömning om etappansökan kan vara möjlig.

  När en ansökan inkommer till oss kommer ni att bli tilldelade en rådgivare och så småningom också kallade till ett uppstartsmöte.

  Husproduktportalen

  För att den färdiga byggnaden ska bli Svanenmärkt måste de ingående materialen uppfylla Svanens krav. Vi ställer krav på byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter.

  Produkter som är märkta med Svanen eller EU-Blomman är automatiskt godkända att ingå i ett Svanenmärkt byggprojekt. Övriga produkter väljs via vår Husproduktportal, där vi har listat produkter som får användas i ett Svanenmärkt hus.

  Nordisk Miljömärkning har tagit fram en produktmatris som kan vara till stor hjälp när det gäller att ta reda på vilken information som måste redovisas när produkterna deklareras.

  Ladda ner produktmatrisen

  Vi har även tagit fram generella instruktioner för portalanvändare som bland annat förklarar skillnaden mellan en listad produkt och en Svanenmärkt produkt och ger en tydlig förklaring över vad registreringen av produkter innebär.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med er ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 för generation 3 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess bo-/lokalyta.

  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.

  Småhus/flerbostadshus: 4,5 EUR per kvm boyta (BOA).
  Byggnader för skola/förskola: 4,5 EUR per kvm lokalyta (LOA).
  Vårdhem/äldreboende/LSS-boende: 4,5 EUR per kvm boyta (BOA) + lokalyta (LOA) för gemensamma utrymmen.

  Minimiavgift om inget hus byggs under året 2 076 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya projekt, större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter efter diskussion med licensansökaren.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess boyta. Avgiften är 4,5 EUR per kvm boyta. Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift om inget hus byggs under året 2 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya projekt, större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter efter diskussion med licensansökaren.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader

  3.14 ⇛ 3.15: Justering av kriterierna och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar av följande krav har införts i kriterierna:

  • ett tidsbegränsat undantag för zinkpyrition i krav O17
  • en förlängning av det tidsbegränsade undantaget för dispergeringsmedlet trimetylolpropan i krav O17
  • ett gränsvärde antogs för Färöarna gällande krav O4, byggnadens energianvändning 

  Kriteriernas giltighetstid har också förlängts med 12 månader till 30 september 2024. 

  Den nya verionen heter 3.15.

  3.13 ⇛ 3.14: Justering av kriterierna och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av krav O12, O16, O27, O28, O29 samt förlängning av kriteriernas gitighetstid med 9 månader t.o.m den 30 septembre 2023. Den nya kriterieversionen heter 3.14.

  3.12 ⇛ 3.13: Justering av kriterierna

  Justering av krav O6 och P4 av bättre energiklass utifrån energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369 för kombinerad kyl och frys. Den nya kriterieversionen heter 3.13.

  3.11 ⇛ 3.12: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O6 Energieffektiva vitvaror och P4 Vitvaror av bästa energiklass har uppdaterats utifrån energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369 för relevanta produkter.
  • Krav O13 Dagsljus: Storheten/begreppet Dagsljustillgång parallellt med Dagsljusfaktor (DF) har införts som ett alternativt sätt att verifiera kravet.
  • Krav O24 Ytskickt på golv, tak och väggar: Undantag för PVC som listere vid bastudörrar har införts.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.12.

  3.10 ⇛ 3.11: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O17: Undantag för TiO2 och TMP har införts på grund av ny klassificering.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.11.

  3.9 ⇛ 3.10: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O4: Byggnadens energianvändning. Kravställningen för Sverige bibehålls då nya nationella energikrav träder i kraft.
  • Krav O16: Klassificering av kemiska produkter har uppdaterats.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.10.

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O23: Diskhoar har inkluderats i kravet.
  • Krav O13 gällande dagsljus har uppdaterats med metod för beräkningar av övertemperatur.
  • Vidare har ett införande av ett valfritt poängkrav för CO2-beräkning på hus i Finland.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.9.

  3.7 ⇛ 3.8: Justering av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O20: D4, D5 och D6 undantogs som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera.
  • Krav O4 har uppdaterats för Danmark med hänvisningar till de ny BR18.
  • Vidare har ett undantag specifikt för Finland beroende på skillnader i brandskyddsregler och klassificering av ytterdörrar motståndskraftiga mot brand enligt EN 16034 införts. I stället för att uppfylla emissionsgränsvärden i tabellen, kan lägenhetsdörrar som uppförs i Finland, uppvisa att dörren uppfyller klass M1.
  • En nationell justering för Norge har införts: Skolor ska uppfylla Ljudklass C för efterklangstid.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.8.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering och förlängning av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • O4: Procentandelen för byggnadens energiförbrukning för Sverige har ökats. Samtidigt avlägsnas de två undantagen för villor under 130 kvadratmeter och flerfamiljshus i södra Sverige.
  • O20: Ftalat DIUP tillsattes till undantagsformationsförband utomhus.
  • Bilaga 7 och 8 har uppdaterats.

  Vidare har kriterierna förlängts med 21 månader. Den nya versionen är 3.7 och gäller till 2022-12-31.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  Ett antal justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • Definitionen av "äldreboende" har förtydligats under rubriken "Vad kan Svanenmärkas?".
  • O6: Produktkategorien "köksfläkt" har tagits bort.
  • O6: Produkttypen "kylskåp i fabrikstillverkade minikök/trinettkök" med krav om minst energiklass A+ har införts.
  • Bilaga 8 har uppdaterats angående begreppet "elkabel".
  • Bilaga 9 har uppdaterats.

  Den nya versionen heter 3.6 och är giltig t.o.m. 2021-03-31.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O24: Förtydligande angående förbudet mot invändiga ytskikt i PVC, detta gäller även invändiga ytskiktsprodukter som lister, dörrar, socklar och innerdörrar.
  • Undantag för 2-komponentprodukter i driftutrymmen, se definitionen sist under 4.2 underrubrik "byggt på plats kontra prefabricerat".
  • Radonkravet O9 förtydligades men kravnivån är oförändrad.
  • Dagsljuskravet O13 och bilaga 5 förtydligades så att det framgår hur den maximala dagsljusfaktorn och risken för övertemperatur ska verifieras.
  • I krav O16 Klassificering av kemiska produkter infördes undantag så att det är möjligt att använda akrylgolv som massagolv i storkök.
  • Poängkravet P10 kompletterades med två nya poängmöjligheter och en poängmöjlighet togs bort. Samtidigt ändrades kravets namn till "Medvetna produktval".
  • Två nya bilagor infördes. Dels bilaga 12 b som är en hjälp att redovisa andel certifierat trä och dels bilaga 14 som närmare beskriver Gröna grepp.
  • Krav O16, O17 och O20 har justerats för att möjliggöra användande av naftabaserade primers till tätskiktsmontage (låglutande tak, gröna tak, innergårdar/gårdsbjälklag, terrasser och liknande) och till rörelsefogar utomhus samt till taklim.
  • Krav O22 har justerats så att elinstallationsrör får innehålla viss halt av bromerade flamskyddsmedel. Gränsvärden finns inskrivna i kravet och innehållet ska verifieras med jonkromatografi.
  • Undantaget för den angivna bromerade kopolymeren av butadien och styren i cellplastisolering har permanentats under de förutsättningar som finns angivna i krav O22.
  • Krav O25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material har justerats avseende aluminium. Justeringen innebär en förändring av definitionen av vad som betraktas som pre-konsument återvunnet material och samtidigt har procentsatsen justerats från 30 till 40 %.
  • Energikravet för Finland har justerats eftersom en ny förordning från Miljöministeriet om byggnaders energiprestanda trätt ikraft. Och energikravet för Sverige likaså eftersom nya energiregler trätt i kraft i BBR 25.

  Förutom ovan nämnda justeringar av kriterierna har de förlängts med 12 månader till den 31 mars 2021. Den nya versionen heter 3.5.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O17: Undantag för ämnet glyoxal (Cas-nr 107-22-2) upp till 100 ppm i slutprodukt under förutsättning att pH-värdet i slutprodukten överstiger pH 8.
  • O20:Primers i rörelsefogar utomhus får innehålla flyktiga aromatiska föreningar upp till 15 viktprocent.
  • O20:Undantagen för tennorganiska katalysatorer justeras så att de baseras på halt i härdsystemen. Två nivåer är fastställda. En lägre (0,2 %) i polyuretanbaserade produkter respektive en högre (0,5 %) i produkter av silikon, MS-polymer och epoxipolymer.
  • O26:Kravet kompletteras med ett undantag som gör det möjligt att använda koppar i tappvattenledningar i driftutrymmen såsom t.ex. pannrum, undercentraler och maskin-/teknikrum.
  • O28:Kravet kompletteras med att utfackningsväggar och råspont/underlagsspont i trä ingår i kravet som ska vara tillverkad av certifierad träråvara och komma från spårbarhetscertifierad leverantör.

  Samtidigt förtydligades text i krav O2, O14, P11. Den inledande beskrivande texten i avsnitt 4.2 Kemisk produkt och "Följande gäller för cement och betong" förtydligades också. Textförtydliganden innebär inga ändringar i kravnivå utan syftar enbart till att öka tydligheten.

  Den nya versionen heter 3.4 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O3: Poängsumman sänks med en poäng för samtliga byggnadskategorier, men enbart i Finland. Orsaken är främst att tillgängligheten på Svanenmärkta produkter är betydligt lägre i Finland, vilket gör det svårare att plocka poäng.
  • O4 och bilaga 4: Kompletteras med Svenska Boverkets föreskrift BEN 1.
  • O10: Förtydliganden görs i krav O10 Fuktförebyggande arbete
  • O15: Kursiv förklaringstext tas bort eftersom den upplevts som förvirrande.
  • O22: Fogband, tejp och liknande tätningsprodukter har omfattats av våra krav och används i relativt stor utsträckning vid normalt byggande. Därför justeras text under bagatellgräns och i bilaga 8
  • P5: 1 poäng för termostatblandare med dusch i energiklass B införs
  • P11: Kuverttexten tas bort och istället hänvisas till O28.

  Den nya versionen heter 3.3 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Fyra justeringar har införts i kriterierna:

  • O12 Ljudmiljö (endast byggnader för förskola och skola): För att utjämna skillnader i kravnivåer i ljudstandarder justeras kravet till att för Norge, Danmark och Finland gälla: krav på ljudklass B för efterklang samt en valfri ljudparameter. Övriga parametrar klass C. Samtidigt ändras hänvisningen för Danmark till "overholdelse af Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima)".
  • O22 Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial: På grund av resthalter av styrenmonomer i råvara och även i slutprodukt (isoleringen) är ett undantag införts från det generella kravet på att en förorening inte får överstiga 100 ppm nödvändigt. I EPS och XPS isoleringsmaterial tillverkad av polystyren får styren som restmonomer ingå i maximalt 1000 ppm i polystyrenet (dvs i råvaran).
  • O28: Ett undantag från det generella kravet på Spårbarhetscertifiering av träleverantör (CoC-certifiering) har införts i krav O28.
  • O13 Dagsljus: En justering i krav O13 Dagsljus har införts. Undantaget gäller förskolor som byggs i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Dessa förskolor kan uppfylla dagsljusfaktor motsvarande nationellt myndighetskrav på dagsljus istället för Svanens krav för friliggande förskolor som är lite ambitiösare.

  Den nya versionen heter 3.2 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  • O16: Ett undantag har införts i krav O16, Klassificering av kemiska produkter. Undantaget gör det möjligt att använda kemiska ankare som är klassificerade H400, vid montering av armeringsjärn i betongkonstruktioner i flerbostadshus.
  • O22: Ett undantag har införts i krav O22, Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial. Undantaget gör det möjligt att använda cellplastisolering som är flamskyddad med bromerad kopolymer av styren och butadien, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Undantaget är tidsbegränsat till 2017-12-31.

  Den nya versionen heter 3.1 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 3.0 av kriterierna för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola den 9 mars 2016. Version 3.0 av kriterierna är giltig t.o.m. 2020-03-31.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information