English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, hygienprodukter

Hygienprodukter 023

Den viktigaste miljöpåverkan från Svanenmärkta blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter kommer från produktionen av råvarorna som ingår i produkterna. Råmaterialen är cellulosamassa, bomull och olika plastdelar. Svanens krav gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Bomullen måste vara ekologiskt odlad.

Kriterierna för Hygienprodukter finns i tre dokument. I kriteriedokumentet nedan samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2018

  Kriteriedokumentet för hygienprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Barnblöjor och inkontinensskydd
  • Intimprodukter
  • Övriga hygienprodukter

  Avgifterna beräknas per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms 
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift **) För den del av omsättningen i de nordiska länderna som understiger 30 miljoner EUR, debiteras 0,3 % + moms
  För den del av omsättningen i de nordiska länderna som överstiger 30 miljoner EUR, debiteras 0,1 % + moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta hygienprodukter

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar har gjorts i krav O3 och O4 angåender undantag för TiO2-klassifierat Carc. 2 samt i krav O11 beträffande infärgning. Dessutom har kriteriernas giltighetstid förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 6.8, är giltig t.o.m. den 30 juni 2024.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  En justering har gjorts i krav O11  angåender infärgning av inkontinensprodukter för vuxna och barn över 5 år. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  En justering har gjorts i krav O9  angåender lättare inkontinensprodukter blir lukthämmare med klassificering H332, H373, H400 och/eller H410 tillåtna. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Klassificeringen H318 har tagits bort från krav O3, och konserveringsmedlet CMIT är utesluten från punkten förbjudna halogenerade organiska föreningar i krav O5. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar i kraven O5 och O12 har gjorts. Bilagorna 2a, 2b och 2c har därmed ändrats. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Justeringar i kraven O3, O4, O5 och O19 har gjorts. Bilagorna 2a, 2b, 2 c, 3 och 11 har därmed ändrats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Justering av krav O25 och precisering av krav O24. Vidare har några smärre redaktionella rättelser gjorts i kraven O5, O27, O35 + O28 och O29 i den engelska versionen. Retursystemkravet O48 har tagits bort och bilagorna 2a, 2b, 2c, 10 och 11 har ändrats. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Nordiska kriteriegruppen har justerat Tabell 1, Krav O14, O16, O25, O26 och O27. Dessutom har en precisering av O28 och O29 gjorts. Slutligen har bilagorna 5 och 11 har anpassats till de nya kraven.Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Version 6.0 av Nordisk Miljömärknings kriterier för hygienprodukter publicerades den 14 juni 2016 och är giltiga t.o.m. den 30 juni 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Hygienprodukter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information