English
Favoriter
 1. Förpackningar för flytande livsmedel 103

Förpackningar för flytande livsmedel 103

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

 • består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
  för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
 • lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
  som möjlighet till återvinning.
 • kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta förpackningar för flytande livsmedel

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information