English
Favoriter
 1. Förpackningar för flytande livsmedel 103

Förpackningar för flytande livsmedel 103

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

 • – består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
     för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
 • – lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
     som möjlighet till återvinning.
 • – kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta förpackningar för flytande livsmedel

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

Kontakta mig för mer information