English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Förpackningar för flytande livsmedel 103
Bild för produktgrupp, förpackningar för flytande livsmedel

Förpackningar för flytande livsmedel 103

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

 • består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
  för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
 • lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
  som möjlighet till återvinning.
 • kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift* 3 000 EUR. Kartong som används i förpackningen måste vara inspekterad och listad av Nordisk Miljömärkning.**
  Förnyelseavgift* 1 500 EUR. Kartong som används i förpackningen måste vara inspekterad och listad av Nordisk Miljömärkning.**
  Mer än ett kontrollbesök inom Norden*** 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök i Europa*** 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa*** 2 500 EUR per besök.
  Utvidgning eller ändring av befintlig licens**** Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:

  < 4 timmar: 375 EUR.
  4–8 timmar: 750 EUR.
  ≥ 8 timmar: 1 500 EUR.
  Årlig licensavgift för Norden 0,3 % av omsättningen per år från 0–50 miljoner EUR.
  0,05 % av omsättningen per år > 50 miljoner EUR.
  Minsta avgift för Norden 2 000 EUR per år.
  Maximal avgift för Norden Ingen maxavgift.
  Avgifter till salu utanför Norden         
  (Endast om intäkter > 300 000 EUR per år)
  2 000 EUR per år.

  * När både den sökande och tillverkaren är s.k. mikroföretag sänks avgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras i detta sammanhang som ett företag med högst 9 anställda och en årsomsättning av både miljömärkta och inte miljömärkta produkter på max 2 miljoner EUR.

  ** Observera att såväl kartong- som massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter". Se vidare i kriteriedokumentet för Förpackningar för flytande livsmedel, kapitel 3.1

  *** Vid kontrollbesök som tar mer än en dag inkl. resor, kan Nordisk Miljömärkning fakturera en extra avgift på 1 000 EUR per extra dag. Andra extraordinära kostnader som framkommer under kontrollbesöket kan också faktureras den sökande.

  **** Vi gör en åtskillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme, och alla andra uppgifter som varar mellan 1-4 timmar, mellan 4-8 timmar och fler än 8 timmar.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta förpackningar för flytande livsmedel

  1.3 => 1.4: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om följande justeringar:

  • Krav O7 gällande undantag för svarta korkar för plastförpackningar som ingår i pantsystem för dryckesförpackningar
  • Krav O11 gällande ändring av förbjudna träslag

  Den nya versionen heter 1.4.

  1.2 => 1.3: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om justering av undantaget för BHT i krav O17 samt att förlänga kriteriernas giltighetstid med 24 månader. Den nya versionen heter 1.2 och är giltig t.o.m. 30 juni 2024.

  1.1 => 1.2: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om följande justeringar:

  • Krav O4 gällande krav på migrationstest (2019-12-10)
  • Krav O17 gällande undantag för BHT (2020-01-17)
  • Krav O18 om färger till tryck och infärgning (2020-05-05)

  Den nya versionen heter 1.2.

  1.0 => 1.1: Justeringar av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade om en justering gällande undantag i kapitel 4 för datumstämpling på förpackningar för flytande livsmedel den 29 maj 2019. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Förpackningar för flytande livsmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

FAQ Förpackningar för flytande livsmedel

 • Vi har tydliga regler för att Svanenmärket inte får sitta på framsidan och ska innehålla förklarande text. Vi har en helt egen logo för just de förpackningarna som tydligt förklarar att det är förpackningen som är Svanenmärkt och inte innehållet.

 • Antingen tillverkaren av livsmedlet eller tillverkaren av förpackningen har möjlighet att ansöka om och få licens.

 • De flesta konsumenter idag föredrar kartongförpackningar med kork och därför har nästan alla kork idag. För att Svanen ska kunna göra verklig skillnad och licensera de förpackningar konsumenten köper, beslutade vi att tillåta plastkorkar på kartongförpackningar. Korken materialåtervinns som plast och fästet blir energi, men teknik finns för att på sikt kunna ta hand om all plast från kartongen.

 • Vi vet att marknaden för plastförpackningar kommer att bestå, även om många överger plast. Därför vill Svanen främja en ökad andel återvunnen och/eller förnybar plast på marknaden där denna andel måste vara minst 80 procent, vilket är klart högre än genomsnittet. Dessa måste kunna återvinnas i de befintliga återvinningssystem som finns i Norden. Dessutom finns effektiva pantsystem för återvinning av PET.

 • En Svanenmärkt PET-flaska innehåller en hög halt återvunnen och/eller förnybar plast i jämförelse med genomsnittsflaskan. Vi ställer också höga krav på certifiering av råvaran till den förnybara plasten samt på tillsatsämnen i plasten.

 • För att en glasförpackning ska kunna bli Svanenmärkt måste minst 80 procent vara av återvunnen glasråvara. Flaskor måste också vara särskilt lätta. Ofärgat glas består i genomsnitt av cirka 45 procent återvunnet glas. Är halten återvunnet glas högre reduceras glasets klarhet. Ofärgat glas klarar alltså inte av Svanens kriterier, och därför kan enbart färgat glas bli Svanenmärkt i dagsläget.

 • En Svanenmärkt aluminiumförpackning ska bestå av minst 80 procent återvunnen aluminium, vilket är mycket högre än genomsnittet. Dessutom ställer Svanen höga krav på de tillsatsämnen och kemikalier som används i produktionen av burkarna. Vi kan se att en stor andel av de aluminiumförpackningar som produceras idag pantas och återvinns av konsumenterna, vilket Svanen vill främja.

 • Vi ställer flera hårda krav på förpackningar, till exempel på de kemikalier och tillsatser som används i förpackningarna och certifiering av förnybara råvaror. Det ska finnas tydliga rutiner för kvalitets- och hållbarhetsarbete och tillverkaren ska kontinuerligt genomföra omfattande riskbedömningar av produktens hälso- och miljöpåverkan. Syftet är bland annat att minska risken för att farliga ämnen från förpackningen sprider sig till livsmedlet.

  Vidare ska:

  • Förpackningarna tillverkas med en lägre energiåtgång i produktion av kartongmaterial och plast

  • Leverantörerna arbetar aktivt med återvinningsdesign

  • Råvaror i alla förpackningar ska gå att spåra

  • All skogsråvara till kartong är FSC-märkt

Kontakta mig för mer information