English
Favoriter
 1. Förpackningar för flytande livsmedel 103
Bild för produktgrupp, förpackningar för flytande livsmedel

Förpackningar för flytande livsmedel 103

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

 • består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
  för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
 • lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
  som möjlighet till återvinning.
 • kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

Det finns 1 Svanenmärkta produkter från 1 företag inom produktgrupp.
 •  

  Avgifter som gäller från 1 januari 2019

   

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift* 30 000 SEK + moms. Kartong som används i förpackningen måste vara inspekterad och listad av Nordisk Miljömärkning.**
  Förnyelseavgift* 15 000 SEK + moms. Kartong som används i förpackningen måste vara inspekterad och listad av Nordisk Miljömärkning.**
  Mer än ett kontrollbesök inom Norden*** 500 EUR + moms per besök.
  Kontrollbesök i Europa*** 1 500 EUR + moms per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa*** 2 500 EUR + moms per besök.
  Utvidgning eller ändring av befintlig licens**** Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:

  < 4 hours: 375 EUR + moms
  < 8 hours: 750 EUR + moms
  ≥ 8 hours: 1,500 EUR + moms
  Årlig licensavgift för Norden 0,3 % av omsättningen + moms per år från 0-50 miljoner EUR.

  0,05 % av omsättningen + moms per år > 50 miljoner EUR.
  Minsta avgift för Norden 2 000 EUR + moms per år.
  Maximal avgift för Norden Ingen maximal avgift.
  Avgifter till salu utanför Norden         
  (Endast om intäkter> 300 000 euro per år)
  2 000 EUR + moms per år.

  * När både den sökande och tillverkaren är s.k. mikroföretag sänks avgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras i detta sammanhang som ett företag med högst 9 anställda och en årsomsättning av både miljömärkta och inte miljömärkta produkter på max 2 miljoner EUR.

  ** Observera att såväl kartong- som massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter". Se vidare i kriteriedokumentet för Förpackningar för flytande livsmedel, kapitel 3.1

  *** Vid kontrollbesök som tar mer än en dag inkl. resor, kan Nordisk Miljömärkning fakturera en extra avgift på 1 000 EUR per extra dag. Andra extraordinära kostnader som framkommer under kontrollbesöket kan också faktureras den sökande.

  **** Vi gör en åtskillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme, och alla andra uppgifter som varar mellan 1-4 timmar, mellan 4-8  timmar och fler än 8 timmar.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta förpackningar för flytande livsmedel

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Förpackningar för flytande livsmedel

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information