English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087
Bild för produktgrupp, fasta bränslen och upptändningsprodukter

Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087

Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter uppfyller krav på råvaror, produktion och användning. De ska göra ett så litet avtryck på miljö och klimat som möjligt, samt spara på jordens resurser. Produktgruppen omfattar: träpellets, träbriketter, flis, ved, grillkol och grillbriketter samt upptändningsprodukter. Kraven innebär bland annat att:.
• Produkterna ska bestå av förnybara material.
• Råvarorna ska komma från hållbart producerade och kontrollerade källor.
• Energianvändningen i produktionen begränsas för att säkra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan.
• Det är tuffa krav på användning av fossila energiråvaror i produktionen då de i ett livscykelperspektiv har stor betydelse för utsläpp av växthusgaser.
• Produkterna uppfyller relevanta funktions- och kvalitetskrav, bland annat på förbränningsegenskaper. Engångsgrillar kan inte Svanenmärkas.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för fasta bränslen och upptändningsprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Träpellets och flis
  • Träbriketter och ved
  • Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter

   

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) Träpellets och flis:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 20 miljoner EUR debiteras 0,15 % + moms.

  För den del av omsättningen som överstiger 20 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Träbriketter och ved:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms.

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms.

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Kravet på retursystem är borttaget. Den nya versionen heter 3.3 och är giltig t.o.m. 31 mars 2024.

  3.1 ⇛ 3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2024.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Den nordiska kriteriergruppen beslutade den 18 oktober 2017 att ta bort de intensifierade kraven för strålintensitetstest (O17). Dessutom uppdaterades dokumentet med ett antal tidigare tolkningskrav. Den nya versionen heter 3.1 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Den nya kriteriegenerationen, 3.0, publicerades den 6 mars 2017 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Fasta bränslen och upptändningsprodukter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Frågor och svar om Svanenmärkt grillkol och briketter

 • Svanenmärkta grillkol och briketter har granskats ur ett helhetsperspektiv, från trä till aska, så att det är ett av de bästa valen för miljö, klimat och hälsa. Läs mer här .
  Miljömärkning Sverige kontrollerar på plats i fabriken att grillkolet uppfyller de tuffa krav som ställs. Kraven fastställs en oberoende tredje part och Miljömärkning Sverige arbetar utan bransch- och vinstintresse på uppdrag av regeringen. Svanen är Nordens officiella miljömärke. Läs mer här.


 • Det trä som används ska komma från hållbart skogsbruk enligt spårbarhetscertifieringarna FSC och PEFC . Det trä som används får inte finnas med på Nordisk Miljömärknings lista över förbjudna tropiska träslag. Läs mer här:
  Träråvaran till grillkol och grillbriketter ska vara 100 % fullt spårbar till den skog där trädet har avverkats. Det finns stora problem med illegalt avverkat virke som används till grillkol, men säljs under falskt ursprung. Den illegala träkolshandeln i Afrika har koppling till terrorgruppen Al Shabaab och omsätter tre gånger mer än droghandeln. Virket packas om och säljs under falskt ursprung, enligt en FN-rapport.

 • Grillkolen och briketterna ska tillverkas av förnybara material, som trä, som inte bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Det ställs tuffa krav på produktionen. Processen ska vara energieffektiv, energi komma från förnybara energikällor och de varma rökgaserna ska återanvändas. Fossil energi får endast användas till uppstart av produktionsprocessen. För att produkten ska vara resurssnål och därmed minska klimatpåverkan är det också viktigt med bra kvalitet på förbränningen och laboratorietest krävs.

 • Det ställs tuffa krav på kvaliteten för att minimera ohälsosamma utsläpp vid förbränning. Det innebär att det ställs krav på ren träråvara och att eventuella tillsatser måste uppfylla livsmedelskvalitet.

 • Tillverkaren ska följa FN Global Compact och FN:s Barnkonvention som ska motverka att mänskliga rättigheter kränks och reglerar arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel förbud mot barnarbete, tvångsarbete, rätt att förhandla. Dessutom ställer de båda certifieringssystemen FSC/PEFC sociala krav.

Kontakta mig för mer information