English
Favoriter
 1. Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087
Bild för produktgrupp, fasta bränslen och upptändningsprodukter

Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087

Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter uppfyller krav på råvaror, produktion och användning. De ska göra ett så litet avtryck på miljö och klimat som möjligt, samt spara på jordens resurser. Produktgruppen omfattar: träpellets, träbriketter, flis, ved, grillkol och grillbriketter samt upptändningsprodukter. Kraven innebär bland annat att:.
• Produkterna ska bestå av förnybara material.
• Råvarorna ska komma från hållbart producerade och kontrollerade källor.
• Energianvändningen i produktionen begränsas för att säkra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan.
• Det är tuffa krav på användning av fossila energiråvaror i produktionen då de i ett livscykelperspektiv har stor betydelse för utsläpp av växthusgaser.
• Produkterna uppfyller relevanta funktions- och kvalitetskrav, bland annat på förbränningsegenskaper. Engångsgrillar kan inte Svanenmärkas.

Det finns 32 Svanenmärkta produkter från 4 företag inom produktgrupp.
 • Kriteriedokumentet för fasta bränslen och upptändningsprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Pellets och flis
  • Ved
  • Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) Pellets och flis:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 20 miljoner EUR debiteras 0,15 % + moms.

   

  För den del av omsättningen som överstiger 20 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Träbriketter och ved:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms.

   

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter:
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms.

   

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

    Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Den nordiska kriteriergruppen beslutade den 18 oktober 2017 att ta bort de intensifierade kraven för strålintensitetstest (O17). Dessutom uppdaterades dokumentet med ett antal tidigare tolkningskrav. Den nya versionen heter 3.1 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Den nya kriteriegenerationen, 3.0, publicerades den 6 mars 2017 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Fasta bränslen och upptändningsprodukter

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer