English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, engångsartiklar för mat

Engångsartiklar för mat 047

Engångsartiklar för mat innefattar take away-förpackningar som kaffemuggar och pizzakartonger, behållare och papper för inslagen mat, engångsartiklar som muggar, glas, tallrikar, bestick och sugrör, påsar och filmer för förpackning av livsmedel såsom brödpåsar, fryspåsar, påsar för frukt och grönt, kaffe- och tefilter, tandpetare samt cocktail- och rörpinnar.

Det finns strikta krav för råvaror och kemikalier som används vid tillverkningen av Svanenmärkta engångsartiklar med fokus på miljö- och hälsoaspekter. Kraven bidrar till att främja ökad återvinning, minska produkternas miljöpåverkan, bidra till minskad användning av fossila råvaror och undvika förlust av biologisk mångfald.

Kraven innehåller bland annat:

 • En Svanenmärkt engångsartikeln måste vara framställd med en hög andel förnybara material eller återvunnen plast
 • Förbud mot fluorföreningar, ftalater, bisfenol A, smakämnen, parfymer och PVC
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos lim och färgämnen
 • Märkning med sorteringssymbol/-text
 • Träråvarorna skall kunna fastställas och vara certifierade
 • Förbud mot återvunnet papper, papp och kartong

Kriterierna för engångsartiklar finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta engångsartiklar för mat

  4.5 ⇛ 4.6 Justering av krav

  En justering i krav O15 gällande undantag för BHT upp till 2 ppm i vattenavvisande papplager i engångsartiklar. Den nya versionen heter 4.6 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.4 ⇛ 4.5 Justering av krav

  En justering i krav O19 gällande dokumentationskravet för färgleverantörer har gjorts. Den nya versionen heter 4.5 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.3 ⇛ 4.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid samt justering

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Samtidigt har en justering av krav O30 gällande återvinningsmärkning. Den nya versionen heter 4.4 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.2 ⇛ 4.3 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 4.3 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  4.1 ⇛ 4.2 Justering av krav

  Produktgruppsdefinitionen har ändrats och engångsmaterial i plast är inte längre tillåtet. Samtidigt har en justering gällande D6 i krav O18 gjorts och en hänvisning till detta lagts till i krav O15. Den nya versionen heter 4.2 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  4.0 ⇛ 4.1 Justering av krav

  Justering i krav O19 Färgämnen som används för papper / kartong / kartong och därtill hörande bilaga 4c. Dessutom togs retursystemkravet bort. Den nya versionen heter 4.1 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  4.0 Ny kriteriegeneration

  Generation 4.0 av Svanens kriterier för Engångsartiklar för mat har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Engångsartiklar för mat

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information