English
Favoriter
 1. Dagligvarubutiker 079

Dagligvarubutiker 079

En Svanenmärkt dagligvarubutik har en helhetsorienterad syn på sitt miljöarbete. Det omfattar allt från butikens sortiment och energiförbrukning till hur effektivt butiken sorterar avfall och arbetar med sitt matsvinn.

En Svanenmärkt butik
– har ett bra urval av miljömärkta och ekologiska varor
– drivs energieffektivt för att minska klimatpåverkan
– har fokus på avfallssortering och på att minska sitt matsvinn för att spara på jordens resurser.

 • Avgifter giltiga fr.o.m. 2019-01-01, giltiga tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift för de butiker inom samma kedja (d.v.s. juridisk person) som ansöker om Svanenlicens 30 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.

   
  Omprövningsavgift för de butiker inom samma kedja som ingår i licensen (d.v.s. när licensen ska förnyas i samband med att Svanens kriterier har reviderats och ersatts av nya) 30 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift Licensavgiften beror på hur många butiker inom en kedja (d.v.s. juridisk person) som är knutna till licensen. Ju fler butiker, desto lägre blir avgiften per butik:

  1–10 butiker: 20 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  11–50 butiker: 10 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  51–200 butiker: 5 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  201– ∞ butiker: 2 500 SEK + moms per butik

  Exempel: En licens med 15 butiker betalar 10 x 20 000 + 5 x 10 000 = 250 000 SEK + moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens (d.v.s. när nya butiker läggs till en befintlig licens eller när något  väsentligt ändras i licensen, till exempel då en butik bygger ut eller byter ut kylar och frysar) Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk. Om ändringen gäller tillägg av nya butiker debiteras dock alltid minst 2 500 SEK + moms per butik:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Exempel: Två butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 14 arbetstimmar i anspråk: 15 000 SEK + moms.

  30 butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 30 arbetstimmar i anspråk: 75 000 SEK + moms (30 butiker x 2 500 SEK)

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök

  Avgifter giltiga fr.o.m. 2017-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift för de butiker inom samma kedja (d.v.s. juridisk person) som ansöker om Svanenlicens 28 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.

   
  Omprövningsavgift för de butiker inom samma kedja som ingår i licensen (d.v.s. när licensen ska förnyas i samband med att Svanens kriterier har reviderats och ersatts av nya) 28 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift Licensavgiften beror på hur många butiker inom en kedja (d.v.s. juridisk person) som är knutna till licensen. Ju fler butiker, desto lägre blir avgiften per butik:

  1–10 butiker: 20 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  11–50 butiker: 10 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  51–200 butiker: 5 000 SEK + moms per butik inom intervallet
  201– ∞ butiker: 2 500 SEK + moms per butik

  Exempel: En licens med 15 butiker betalar 10 x 20 000 + 5 x 10 000 = 250 000 SEK + moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens (d.v.s. när nya butiker läggs till en befintlig licens eller när något  väsentligt ändras i licensen, till exempel då en butik bygger ut eller byter ut kylar och frysar) Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk. Om ändringen gäller tillägg av nya butiker debiteras dock alltid minst 2 500 SEK + moms per butik:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Exempel: Två butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 14 arbetstimmar i anspråk: 14 000 SEK + moms.

  30 butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 30 arbetstimmar i anspråk: 75 000 SEK + moms (30 butiker x 2 500 SEK)

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta dagligvarubutiker

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav och förlängning av kriterierna

  Krav O7 har justerats och i krav O11 har en precisering lagts till. Dessutom har kriterierna förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.2 är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Krav O1 har ändrats så att andelen dagligvaror för kedjor ska beräknas för kedjan som helhet och inte bara för de butiker som ingår i licensen. Definitionen av en butikskedja har justerats. Minimumgränsen på fem butiker för en butikskedja är borttagen. Den nya versionen heter 3.1.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Dagligvarubutiker har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2019.

 • Att Svanenmärka en butik eller en butikskedja är att ta ett helhetsgrepp på miljöarbetet. För att bli Svanenmärkt krävs att man lever upp till krav som både rör butikens försäljning samt driften av butiken.

  En Svanenmärkt butik uppfyller miljökrav inom en rad oika områden som sortiment, energi, avfall, etc.

  Så här går din ansökan till:

  1. Skaffa en rådgivare på Svanen. Då kommer du få information om hur ansökan går till och vilka krav butiken måste uppfylla. Sanna Wihlborg ansvarar för Svanenmärkning av butiker kontakta henne så ser hon till att du får kontakt med en rådgivare. Se kontaktuppgifter nedan.
  2. Fyll i och skicka in ansökningsblankett.
  3. När vi har tagit emot sin ansökningsblankett får du ett mejl från din rådgivare med inloggningsuppgifter till vår ansökningsportal. I portalen kommer du att sköta hela din butiks ansökan om Svanenlicens.
   Logga in i portalen
  4. När ansökan börjar bli komplett kommer din rådgivare till butiken för att göra ett så kallat kontrollbesök. Då kontrollerar vi att insänd dokumentation överensstämmer med verkligheten.
  5. När hela ansökan är komplett och både rådgivare och vår interna kontrollör har godkänt din ansökan är butiken Svanenmärkt. Då får du ett mejl drån oss med ett licensbevis som bekräftar att butiken nu är Svanenmärkt.
  6. Nu kan du börja marknadsföra din butik som Svanenmärkt. Här får du mer information om detta.

Kontakta mig för mer information