English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen

Kvinnorna är nyckeln till en mer hållbar finansmarknad. Det visar Svanens nya rapport ”Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen” - om kvinnor som maktfaktor för ett mer hållbart sparande, både i Sverige och i världen.

Att det är kvinnorna som går i bräschen är jag inte så förvånad över, vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar. Men det ska bli intressant att se hur fondbolagen agerar för att intressera fler män för hållbart sparande, säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige. 

Behov av en oberoende märkning 

Miljömärkning Sverige lät undersöka vilka drivkrafter, möjligheter och hinder som finns hos de som är intresserade av att spara hållbart, det vill säga fyra av tio svenska konsumenter (Kantar Sifo 2017).  Den vanligast bidragande orsaken till intresse av att spara hållbart handlar om värnandet av miljön. 

– Det är en lovande inställning att fyra av tio vill spara hållbart. Och det ska bli spännande att följa utvecklingen hos fondbolagen.Kommer de att utöka antalet hållbarhetscertfierade fonder för att fånga upp det här stora intresset? säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige. 

Däremot så är det vanligaste hindret, till att man inte sparar hållbart i högre utsträckning, att man inte idag upplever sig ha tid till att ta reda på vilka fonder som är hållbara. Samt att det heller inte går att avgöra om en fond är hållbar på riktigt. Hindren handlar i högre utsträckning om svårigheten att hitta rätt fond än att man inte litar på att det finns hållbara alternativ. Åtta av tio sparare vill ha en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven.  I regel litar även de som vill spara hållbart mer på en oberoende märkning än på sin bank som rådgivare kring vilken fond som är mer hållbar.

Kontrollerar en tredjedel

Internationella studier visar på en liknande utveckling som i Miljömärkning Sveriges undersökning; att det är kvinnor, särskilt de yngre, som kommer att bana väg för hållbara investeringar.  Och de har kraft att kunna påverka, då kvinnor kontrollerar en tredjedel av världens tillgångar (Power of the purse, Center for Talent Innovation).

Miljömärkning Sverige, som står bakom Svanenmärket, arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till hållbara val. De första Svanenmärkta fonderna fick licens hösten 2017. Idag finns 13 stycken Svanenmärkta fonder. Undersökningen (Kantar Sifo 2017) gjordes innan de första Svanenmärkta fonderna lanserades

Läs rapporten

Läs om Svanenmärkta fonder

För kommentarer: Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige, mobil 070-866 17 63.