Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Världens första miljömärkning av drivmedel

Som första miljömärkning i världen lanserar nu Svanen kriterier för att miljömärka drivmedel som ger betydligt mindre påverkan på klimatet. Märkningen pekar ut de bästa alternativa drivmedlen bland till exempel etanol, biodiesel, biogas och olika blandningar.

Svanenmärkt drivmedel- Vi vill visa vägen för framtidens alternativa bränsle. Svanenmärkt drivmedel ska vara ett mycket bättre alternativ till bensin, med betydligt lägre påverkan på klimatet än fossila bränslen. Vi hoppas också kunna bidra till att fler odlingar blir hållbara och att vi kan öka möjligheterna till bättre sociala och arbetsmässiga förhållanden, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkningen Svanen.

Svanen ställer krav på hela kedjan från råvaran till det färdiga bränslet som kommer ut ur pumpen. Det gäller val av mark, odling, tillverkning, transport och förbränning i motorn. De viktigaste kraven är:

  • Minskat bidrag till växthuseffekten. Därför har Svanen satt ett absolut gränsvärde för hur mycket koldioxid som får släppas ut under drivmedlets hela livscykel
  • Begränsning av den totala energianvändningen vid framställningen
  • Spårbarhet av odlingsmark och certifierad hållbar odling
  • Begränsade hälsoeffekter

 - I denna första version av kriterierna har vi valt att inte ta med drivmedel som tillverkas av spannmål. Det är så pass stor osäkerhet kring hur det påverkar den globala livsmedelsförsörjningen att vi vill gå försiktigt fram, säger Ragnar Unge.

- Med dagens klimathot är det viktigt att alla får vägledning att välja rätt drivmedel. Nu kan vi visa att det finns bra alternativ till bensin, säger Ragnar Unge. Kraven kommer att revideras redan om ett år för att kunna ta hänsyn till ny teknisk utveckling, certifieringar och kommande EU-direktiv.

Högupplösta bilder
Klicka på bilden för att ladda ned högupplöst version.

Ragnar Unge tankar Svanenmärkt drivmedel