English
Favoriter

TENA Pants Plus L

Licensnummer 3023 0023 (3023 0038)
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Hygienprodukter 023
Kriteriegeneration 6
Licensinnehavare Essity Hygiene and Health AB