English
Favoriter

Veidekke, Flerbostadshus, Hills Villastad (Balltorp 1:124)

Licensnummer 3089 0031
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor 089
Kriteriegeneration 3
Licensinnehavare Veidekke Eiendom AB