English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

CB Save Earth Fund

Licensnummer 3101 0012
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Fonder och investeringsprodukter 101
Kriteriegeneration 2
Licensinnehavare CB Fonder

CB Save Earth Fund (SEF) lanserades 2008 och är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda god riskjusterad avkastning på lång sikt genom att investera i bolag som gynnas av dessa strukturella tillväxt- och megatrender. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI. Fonden kan handlas via de flesta plattformar som erbjuder fonder.

Hållbarhetsrapport


Strandvägen 5B SE-114 51 Stockholm Öppna i google maps