English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Cirkulärt i fokus för Svanenmärkta kläder

Cirkulärt i fokus för Svanenmärkta kläder

Svanens nya krav för kläder och andra textilier tar ett cirkulärt grepp med fokus på produktdesign, kvalitet och livslängd.

Textilindustrin är den fjärde mest klimat- och miljöskadliga sektorn, enligt EU. Behovet av att minska miljöpåverkan är stort.

– Svanen kommer nu med tuffare krav på textiltillverkare eftersom behovet av omställning för branschen är akut. Nu är det viktigt att branschen antar utmaningen och använder de verktyg som finns. Allt fler vill göra medvetna val och det bästa valet är förstås att konsumera mindre. Men också att göra rätt val när du väl måste handla, säger Ulf Eriksson, produktansvarig för kläder, textilier och läder på Miljömärkning Sverige.

Nu måste tillverkarna även mäta hur mycket mikroplast som sprids från syntetiska textilier. Detta görs med en standardiserad testmetod och värdena ska på sikt bli underlag till ett gränsvärde. Enligt Ecotextile News är Svanen först med att ställa krav när det kommer till mikroplast.

De nya kraven tillåter inte bränning eller dumpning av kläder som inte är sålda. Tillverkare ska även rapportera till Svanen vad de gör med överskottsprodukterna.

Svanenmärkta kläder och textilier innebär:

 • Tillverkade av fibrer som, med få undantag, antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror.
 • Tygets kvalitet, inklusive krympning/töjning, färgbeständighet och hållbarhet testas.
 •  FN:s konventioner (ILO) om arbetstagares rättigheter följs.
 • Omfattande krav på samtliga kemikalier som används i textilproduktionen, bland annat väldigt tuffa krav på ämnen som är cancerframkallande, som kan skada vår fortplantningsförmåga eller arvsmassa. Flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen (PFAS etc) och antibakteriella tillsatser, inklusive nanopartiklar, är förbjudna.
 •  Effektiv användning av vatten och energi, eventuellt egen produktion av solenergi i textilproduktion (Implementering av ett minimum av BAT , bästa tillgängliga teknik).

Fakta om textilproduktion och nordisk konsumtion

 • Tillverkning av kläder och andra textilier tillhör en av världens största industrier.
 • Textilproduktionen nästan fördubblades mellan 2000 och 2015. Konsumtionen av kläder och skor förväntas öka med 63 % till 102 miljoner ton år 2030 (EU:s textilstrategi).
 • Textilsektorn är den fjärde mest klimat- och miljöpåverkande ur ett globalt livscykelperspektiv. Textil är det konsumtionsområde som har den tredje största förbrukningen av vatten och mark. Det är det femte största konsumtionsområde när det gäller användning av råvaror och utsläpp av växthusgaser (Europeiska miljöbyrån).
 •  2 500 olika kemikalierungefär används i textilproduktion. 1 150 av dem är klassade som farliga, enligt Kemikalieinspektionen (Nordiska ministerrådet).
 • I genomsnitt köper varje nordisk medborgare 13–16 kilo nya textilier om året (Nordiska ministerrådet).

Välkommen på webbinarium!  

Vi berättar om de nya kraven och hur man ansöker om Svanenlicens.  

För tillverkare:  Den 17 och 21 juni.Välj den tid som passar dig bäst och anmäl dig på länken.  

För varumärkesägare/återförsäljare: Den 15 juni.  

För kommentarer, kontakta:

Ulf Eriksson, produktansvarig Kläder, textilier och läder, Ulf.eriksson@svanen.se, 08-55 55 24 44.

Läs mer om Svanens nya krav här