English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Årsstämma 2023

Härmed kallas till årsstämma i Miljömärkning Sverige AB,
org.nr 556549-4191

Tid: Måndagen den 24 april 2023, kl. 10:00

Plats: Västgötagatan 2, plan 7, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs direkt till Miljömärkning Sverige AB via mejl, info@svanen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Handlingar