English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. EU, försvåra inte för hållbart byggande!

EU, försvåra inte för hållbart byggande!

EU-kommissionens förslag på en ny byggproduktförordning riskerar att förbjuda miljömärkningar som Svanen. Nordiska politiker bör därför agera för att konsumenter och inköpare även framöver ska kunna använda sig av miljömärkningar när de ska köpa byggprodukter, skriver tre ledare för Nordisk Miljömärkning på Altinget Debatt (2023-01--26).

Om vi ska nå målet med den gröna omställningen går det inte att komma ifrån att byggande och byggmaterial spelar en avgörande roll. Byggmaterialen i sig har en betydande inverkan på miljö och klimat, och det behövs fler miljömässigt hållbara alternativ.

Glad snicakre väljer Svanenmärkt produkt i bygghandeln
Byggmaterial har en betydande inverkan på miljö och klimat, och det behövs fler miljömässigt hållbara alternativ.

Det är visserligen glädjande att EU-kommissionen med den nya byggproduktförordningen vill kunna ställa specifika miljökrav på byggmaterial genom CE-märkning. Detta kan hjälpa till att höja bottennivån avsevärt. Men tyvärr föreslår Kommissionen också ett förbud mot användning av miljömärkningar, som exempelvis Svanen och EU-Blomman, eftersom de anser att informationen i CE-märkningen är tillräcklig.

Ett förbud vore ett allvarligt bakslag för både producenter och konsumenter. Förslaget förhandlas för närvarande, så därför måste vi nu agera för bästa möjliga resultat. Eftersom vi står inför flera allvarliga miljökriser kan vi inte acceptera att ribban läggs alltför lågt, när vi vet att det finns en möjlighet att höja den.

30 års förtroende från konsumenter och inköpare

Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer den konkurrensfördel som producenter av byggmaterial kan få genom att märka sina produkteratt försvinna. Därmed skulle ett betydande incitament för aktörerna att ligga i framkant på marknaden och utveckla byggmaterial i en ännu mer hållbar riktning också att försvinna.

Genom att ställa krav ur ett livscykelperspektiv med höga miljö- och hälsokrav på råvaror, energi och kemikalier har Svanen bland annat bidragit till att motivera branschen att ställa om. Bland annat genom att använda certifierat trävirke, dokumentera sin energiförbrukning samt lista vilka kemiska ämnen som ingår i byggmaterialen. I dag finns det mer än 6 000 byggprodukter på den nordiska marknaden som är antingen Svanenmärkta eller märkta med EU-Blomman.

När en Typ I-miljömärkning som Svanen tar fram krav beaktas alla relevanta miljöparametrar under hela livscykeln. Konsumenten, entreprenören, eller den offentliga inköparen behöver alltså inte vid köptillfället ha överblick över vilken hållbarhetsaspekt som är viktigast –, kemikalier, energiförbrukning eller materialeffektivitet – allt samlas under en märkning.

I mer än 30 år har Svanen byggt upp en gedigen kännedom på hela 97 %  hos den svenska befolkningen och åtnjuter en hög trovärdighet bland konsumenterna. En trovärdighet tack vare att Svanenmärkningen har ett grundligt kontrollsystem och är en oberoende tredjepartscertifiering,. Det är väldigt viktigt att bygga vidare på denna framgång.

Gemensam kamp

Det finns ingen konflikt mellan strängare lagkrav för alla och användning av miljömärkning för de som är bäst i klassen. Tvärtom är det ett oerhört fint komplement.

Det finns därför ett behov av att svenska politiker – och särskilt bostadsministern – går samman med sina nordiska och europeiska kollegor och framtidssäkrar användningen av miljömärkning på byggprodukter.

Förslaget håller på att förhandlas fram just nu. Både Ministerrådet och Europaparlamentet har goda möjligheter att förändra det så att konsumenter, producenter och inköpare kan fortsätta att dra nytta av miljömärkningar i framtiden. Vi vet att många EU-parlamentariker, liksom nationella politiker i till exempel Tyskland och Nederländerna, aktivt arbetar för att påverka kommissionens förslag.

Det är med andra ord inte en ensam kamp för miljömärkningarna, utan snarare en gemensam kamp där de som vill se den gröna omställningen av samhället deltar.

Läs artikeln i Alltinget.'

Anna Linusson, VD Miljömärkning Sverige
Martin Fabiansen, Direktör Miljömärkning Danmark
Riikka Holopainen, Direktör Miljömärkning Finland

Läs mer om några olika typer av Svanenmärkta byggprodukter:

Kemiska byggprodukter

Fönster och ytterdörrar

Golv