English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Golv 029

Ett Svanenmärkt golv eller golvunderlägg har minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel. Kraven spänner över förnybara och/eller återvunna material, kemikalier och energiförbrukning. De fokuserar även på cirkulära aspekter som kvalitet, spårbarhet, garanti, reparerbarhet och återvinningsbarhet.

Kraven inkluderar:

 • Användning av en hög andel förnybara och/eller återvunna material.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som både används vid tillverkning och som tillsätts i materialen.
 • Gränsvärde för energianvändning vid tillverkning.
 • Gränsvärde för utsläpp av formaldehyd och VOC i slutprodukten.
 • Test av kvalitet och prestanda för lång livslängd.
 • 5 års garanti.
 • Spårbarhet till tillverkaren för att säkerställa renovering, reparation eller återvinning.

I produktgruppen ingår golv avsedda för inomhusbruk samt golvunderlägg baserade på trä-, kork-, bambu-, laminat-, linoleum- och PVC-fria plastråvaror.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta golv

  7.0: Ny kriteriegeneration

  Nordisk Miljömärkning antog version 7.0 av kriterierna för golv och golvunderlägg den 5 december 2023.

  Kriterierna gäller till och med den 31 december 2028.

  6.13 ⇛ 6.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 30 januari 2024 att förlänga giltighetstiden för kriterierna till och med 31 mars 2025. Den nya versionen heter 6.14

  6.12 ⇛ 6.13: Justering av krav

  Den 18 april 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att ta bort hänvisningar till textilgolv och några av de relaterade kraven från Golvkriterierna. Textilgolvkan nu Svanenmärkas under Nordisk Miljömärknings kriterier för Textilgolv och mattor istället.

  Samtidigt beviljades dispens för SVHC-melamin och det gjordes
  tydligare att testet för 1,3-butadieninnehåll var irrelevant för naturlig latex.

  Det nya versionen heter 6.13. 

  6.11 ⇛ 6.12: Justering av krav

  Justering av krav O19 där ett undantag för tryckfärger klassade som Repr. 2 H361 har införts. 

  Det nya versionen heter 6.12. 

  6.10 ⇛ 6.11: Justering av krav

  Justering av krav O19 där harts som innehåller melamin ges undantag från klassificeringarna H351, H361 och H373. Den nya versionen heter 6.11 och är giltig till och med den 31 december 2024. 

  6.9 ⇛ 6.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 5 april 2022 beslutade Nordiska kriteriegruppen att förlänga giltighetstiden för kriterierna till och med den 31 december 2024. Den nya versionen heter 6.10.

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav

  Krav O19 har justerats angående lim som innehåller isocyanater. Dessa ges undantag från klassificeringen H373. Den nya versionen heter 6.9.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Krav O31 har justerats angående UV-härdande ytbehandlingsprodukter. Den nya versionen heter 6.8.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Krav O4 har justerats enligt den nya träilstan över förbjudna och begränsade trädarter och O19 har justerats angående titandioxid. Den nya versionen heter 6.7.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader till och med den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 6.6.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Krav O19, O22, O31 och O32 har justerats angående halogenererade ämnen. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Krav O19 och O27 har justerats för att harmoniera med motsvarande krav i kriterierna för Svanenmärkt textil. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  6.2 ⇛ 6.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 14 december 2017 beslutade Nordiska kriteriegruppen att förlänga kriterierna med 24 månader till och med den 31 december 2021. Den nya versionen heter 6.3.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O5: Kravgränsen för råvara från certifierade skogsområden har sänkts till 50 procent. Krav O22: Ett undantag för polymeriserad vinylklorid i halter under 2,0 viktprocent i lim och fogmassor har införts. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Följande justeringar har införts i krtierierna: För krav O17 höjs gränsen då kravet gäller till 15 viktprocent Ett undantag tydliggörs i krav O22 för att förtydliga att epoxiakrylat i UV-lack inte är förbjudet. Krav O38 om golvets slitstyrka kompletteras med beräkning av slitstyrka avseende parkettgolv. En felskrivning i bilaga 9 avseende CMR-ämnen korrigeras. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 6.0 av Nordisk Miljömärknings kriterier för golv är giltig t.o.m. 31 december 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta