English
Favoriter
  1. Öka takten att utbilda framtidens hållbarhetsledare

Öka takten att utbilda framtidens hållbarhetsledare

Nu är det inte långt kvar tills ASAP2030 drar igång. Först på tur är Stockholm, därefter Umeå, Göteborg och Lund. Anmäl dig till en heldagsutbildning på www.asap2030.com

Vi passade på att prata med Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige och frågade henne om varför Miljömärkning Sverige AB är med och anordnar ASAP.

– Det är bråttom om vi ska nå de globala målen och vi på Miljömärkning Sverige vill bidra till att öka takten på att utbilda framtidens hållbarhetsledare. Vi ser en ökad efterfrågan på medarbetare med kompetens inom hållbarhetsfrågor hos samtliga sektorer i samhället, säger Sara Bergman.

Miljömärkning Sveriges vill bidra med det tvärvetenskapliga perspektivet som även styr organisationens eget arbete med att utarbeta miljökrav från ett brett spektrum av aspekter:

– Hållbarhet är en lagsport och samarbete mellan olika sektorer, branscher och kompetenser är ett måste. Det behövs fler ledare med olika bakgrund, som kan ta ett helhetsgrepp om de utmaningar som vi står inför. Därför hoppas vi samma bredd som vi fick förra året, med studenter från olika inriktningar, säger Sara Bergman.