English
Favoriter
  1. Scania: Vi måste rekrytera fler kompetenser än enbart ingenjörer, ASAP

Scania: Vi måste rekrytera fler kompetenser än enbart ingenjörer, ASAP

ASAP, A Sustainability Acceleration Project, är ett exempel på effektivt samarbete mellan näringsliv och studenter. Miljömärkning Sverige och Sustainergies, Sveriges största studentarbetsgivare, är projektets grundare. Partnerorganisationer får möjlighet att knyta an till och lära av studenter i sitt hållbarhetsarbete och utvalda studenter får utveckla sina färdigheter i hållbarhet och ledarskap. ASAP:s syfte är att ge utbyte för båda parter.

Scania var en av ASAP:s partnerorganisationer 2018. På Almedalen i somras frågade vi Åsa Pettersson, Scanias hållbarhetschef, om projektets betydelse.

– Att hitta rätt kompetens är en jättestor utmaning. För oss blir det traditionellt sett väldigt mycket fokus på ingenjörerna. Men vi inom transportindustrin står inför en stor omställning och för att få fram lösningar på utmaningarna måste vi komma i dialog med olika discipliner som vi kanske inte kommit så mycket i kontakt med tidigare, säger Åsa.

Sedan starten 2018 väljs varje år hållbarhetsintresserade studenter ut, från antropologer till miljövetare, bland flera hundratals sökande till ASAP. I år har 400 studenter antagits, 100 studenter per turnéstopp. Senare i år kan studenter även ansöka till ASAP Graduation, då kommer 16 stycken studenter att få delta i ett fyra dagars bootcamp som hålls i januari 2020.

– Det är inte bara vi som har krav på kompentens utan studenterna ställer lika höga krav tillbaka. Studenter kräver att hållbarhet är en del av det strategiska arbetet och vill veta vad vi har för mål och hur vi arbetar för att nå dem. Studenternas öppna ifrågasättande och möjligheten att föra dialog med dem var en ögonöppnare för oss som företag och väldigt lärorikt, säger Åsa.

Det vinnande laget av ASAP 2018 föreslog en busslösning där avfall transporteras i utbyte mot att man får resa gratis. Läs mer här.