Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Bättre inomhusmiljö i Svanenmärkta förskolor

Bättre inomhusmiljö i Svanenmärkta förskolor

Studien visar att Svanenmärkta förskolor har en bättre inomhusmiljö för de barn och vuxna som vistas där.

En ny studie visar att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö. Det är den första vetenskapligt fastställda studien som visar att Svanens krav är rätt väg för att bygga ett klimatsmart och giftfritt samhälle.

De kemikalier som granskats i studien är ämnen som klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande. Det visade sig att halterna av till exempel flyktiga organiska föreningar (VOC), organofosfater (OPFR) och bromerade flamskyddsmedel var lägre i de miljömärkta förskolorna.

– Studien visar att en onödig exponering av farliga ämnen för människor kan undvikas om ett medvetet materialval görs under byggnationen. Vi såg att exponeringen av kemikalier kan minskas redan från början när nya förskolor byggs, säger Josefin Persson, tidigare forskare vid Örebro universitet. Hon har undersökt luften i tre förskolor byggda som lågenergihus. I lågenergihus tätas väggar, fönster och dörrar med plast för att uppnå en lägre energiförbrukning.  Hur påverkar dessa klimatsmarta men väldigt täta byggnader påverkar inomhusmiljön och hälsan hos förskolebarn?  

Två av de tre förskolorna med lågenergianvändning var miljömärkta förskolor (Svanen och Miljöbyggnad Silver). Resultaten har jämförts med en förskola som var ett lågenergihus men inte miljömärkt. Mätningarna visade alltså att halterna av skadliga kemikalier var lägre i de förskolor som var miljömärkta och alltså byggda med miljömärkta byggmaterial.  

 Hållbart byggande är både klimatsmart och giftfritt

Svanenmärkta förskolor är en relativt ny företeelse och studien är den första vetenskapligt fastställda:

– Studien är ett kvitto på att Svanen ställer rätt krav. Studien skickar också en viktig signal till beställare. För att vi ska nå ett hållbart byggande är det viktigt att se till helheten. Vi kan inte bara fokusera på att spara energi utan måste också ta ansvar för en giftfri miljö, säger Xenofon Lemperos, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

En Svanenmärkt byggnad är granskad utifrån ett helhetsperspektiv: låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial. Miljömärkta byggmaterial tillhör de minst miljöbelastande på marknaden och klarar tuffa krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanens krav skärps successivt allteftersom vi blir duktigare på att bygga klimatsmart och giftfritt.

Svanens krav för förskolor, skolor, små- och flerbostadshus

Läs mer om studien här

 För mer information:

Josefin Persson, fil. dr kemi, 070-693 04 51, josefin.persson@structor.se

Elin Ottosson Enhetschef +46 (0)8-55 55 24 06 elin.ottosson@svanen.se