English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Rensa bort ful-ljusen

Rensa bort ful-ljusen

Om alla ljus som förbrukades i Sverige under ett år skulle vara av stearin, så skulle det spara in utsläpp från 67 000 bilar under ett helt år.

Bild- bilar och ljus

Beräkningen bygger på att ljus av förnybar råvara antas vara klimatneutrala. Alla ljus släpper ut koldioxid vid förbränning. Skillnaden vid förbränning av förnybara råvaror och fossila bränslen består i att det tagit miljontals år för fossila råvaror att bildas, medan ny biomassa bildas ständigt. På längre sikt kan därför förbränning av förnybar råvara anses koldioxidneutralt. En förutsättning är att den förnybara råvaran är hållbart producerad eller består av avfall/restprodukter.

Uppskattad förbrukning av ljus i Sverige: 46 000 ton ljus (Källa: European Candle Association 2014)

Utsläppsfaktor paraffin: 3,14 ton CO2/ton (Nordisk Miljömärkning)

Utsläpp om alla ljus som användes i Sverige var av paraffin: 144 000 ton CO2-ekvivalenterMaximal besparing av fossil koldioxid: 144 000 ton CO2, motsvarar 67 000 bilar med ett genomsnittligt utsläpp per bil på 2,14 ton CO2 ekvivalenter.

Genomsnittligt utsläpp per bil 2017: 10 386 000 ton CO2 (källa: IVA) / 4 845 609 bilar (Källa Trafikanalys 2018) = 2,14 ton CO2/bil

För mer information, kontakta rådgivaren eller pressansvarig