English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Gröna bolån ger fler Svanenmärkta hus

Gröna bolån ger fler Svanenmärkta hus

Gröna bolån ger förmånligare lån

På tre år har antalet Svanenmärkta hus fyrdubblats i Norden. I Sverige finns det nu 21 740 lägenheter, hus och förskolor som byggts efter Svanens krav på energieffektivitet och hälsosamma byggmaterial.

På Miljömärkning Sveriges byggenhet ser Xenofon Lemperos, produktspecialist för hus, tre faktorer bakom ökningen. 

— För det första finns det ett stort engagemang för hållbar utveckling i byggbranschen, både hos byggbolag och bland beställare. För det andra har många byggbolag bestämt sig för att köra Svanenmärkt för alla sina kommande projekt i egen regi. För det tredje ser vi hur Gröna bolån har påverkat utvecklingen positivt. 

Gröna bolån innebär förmånligare lån för den som köper en bostad som bedöms som ett bra val för miljön och därmed en säkrare investering.  Tidigare användes enbart Boverkets energikriterier vid bedömning av vilka som skulle få lägre ränta, men nu erbjuder flera av bankerna Gröna bolån även till Svanenmärkta bostäder.

I Sverige finns det 6 992 färdigställda boende-enheter och 14 748 boende-enheter är under uppförande. Med "boendeenhet" avses villa/radhus/ lägenhet/ förskola/skola.

För mer information, kontakta: