English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Ännu fler Svanenmärkta hus med nya husproduktportalen

Det byggs Svanenmärkt som aldrig förr. Mycket tyder också på att bygg-boomen kommer hålla i sig, när Svanens husproduktportal nu har lanserats.

Att bygga Svanenmärkt är populärare än någonsin och ansökningarna väller in. På drygt två år har antalet Svanenmärkta hus under uppförande ökat med  1 200 procent, från 618 bostadsenheter till drygt 8 000.

Och allt tyder på att trenden kommer hålla i sig. En efterlängtad nyhet i Svanens senaste kriterier för hus, generation tre, är nämligen husproduktportalen, som betydligt kommer att förenkla och underlätta byggandet av Svanenmärkta hus. Det är nämligen hit som alla de byggföretag som vill bygga Svanenmärkt loggar in för att hitta material, byggprodukter och kemiska produkter som Svanen har godkänt för användning i Svanenmärkta byggprojekt. Tillverkarna lägger själva till sina produkter och dokumenterar sedan dessas miljöegenskaper inne i portalen. Produkterna blir direkt synliga och valbara för byggföretagen, som tidigare var tvungna att kontakta tillverkarna och begära in dokumentation – en både tidsödande och omodern metod.

Och byggföretagen ger tummen upp. Johan Alte, hållbarhetschef på Veidekke Bostad AB har tagit initiativ till ett brev där alla bolag som bygger Svanenmärkt uppmanar sina materialtillverkare att snarast lägga till sina produkter i portalen.

– Vi vill visa att vi gemensamt vill åstadkomma något. Men för att alla vi som signerat det här brevet ska kunna fortsätta bygga Svanenmärkt måste vi få våra materialtillverkare att lägga in sina produkter i portalen som är en hörnsten för att öka det Svanenmärkta byggandet ännu mer, säger Johan Alte.

Han är dock optimistisk till att Svanens husproduktportal snart kommer att fyllas på ordentligt.

– Portalen underlättar även för tillverkare som bara behöver dokumentera sina produkter en gång till skillnad från tidigare. Samtidigt innebär den ett fantastiskt skyltfönster för de här produkterna gentemot många stora byggföretag, säger Johan Alte.

Företagen som undertecknat uppmaningen är: Veidekke Bostad, NCC, PEAB, Bonava, Familjebostäder i Göteborg och Skanska.

Läs mer om Husproduktportalen på Svanens Bygg Hållbart-sajt

Läs mer om Svanens krav för hus

För mer information, kontakta:

Björn Haugland, produktspecialist hus, Miljömärkning Sverige AB, Tel: 08 – 55 55 24 61
E-post: bjorn.haugland@svanen.se