English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanenmärkta butiker har gjort upp med energibovarna

1 000 villors förbrukning sparas in

För att en butik ska kunna kalla sig Svanenmärkt krävs inte bara ett stort ekologiskt- och mijömärkt sortiment. Butikspersonalen måste också jaga energibovar och använda energin mer effektivt. Nu har Svanens tuffa energikrav gett resultat. På tre år har Svanenmärkta butiker minskat sin totala energiförbrukning med motsvarande vad fler än 1 000 svenska villor förbrukar under ett år.

Det krävs ansenliga mängder energi för att driva en livsmedelsbutik. Kylar och frysar står redan för omkring hälften av butikens elanvändning men trenden är att andelen kylda och frysta varor hela tiden ökar.

Men med ökad energiförbrukning följer också ökad påverkan på klimatet. Därför är butikens energieffektivitet central i Svanens krav. Genom att redogöra för ett antal parametrar i Svanens Energiverktyg – till exempel hur många kylar och frysar som används, antal upplysta parkeringsplatser och hur många timmar per dygn butiken är upplyst – ges en bild av hur lite energi butiken skulle kunna använda om den vore helt energieffektiv. Skillnaden mellan den siffran och den faktiska förbrukningen får inte vara för stor. Då finns risken att butiken inte klarar Svanens krav.

– Det här är en viktig del i att vara en Svanenmärkt butik. Innan vi började arbeta mot vår Svanenmärkning var vi medvetna om den höga energiförbrukningen men saknade verktyg och kunskap för att ta tag i det, säger Karl-Otto Jakobsson, vice vd, ICA Maxi Nacka.

På omkring tre år har hans butik sänkt sin energianvändning med över 11 procent. Men bland de över 200 Svanenmärkta matbutikerna är ICA Maxi Nacka långt ifrån ensamma om att rensa ut energibovar. Mellan två mättillfällen, i samband med att butikerna omprövade sin Svanenmärkning, har de Svanenmärkta butikerna minskat sin användning med i genomsnitt 7,5 procent, eller totalt med mer än 26 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar fler än 1 000 svenska villors totala energiförbrukning under ett år.

– Det är väldigt glädjande att vår satsning på Energiverktyget och tuffa energikrav för Svanenmärkta butiker fungerar. Svanenmärkningen har gjort att de flesta butikerna fått upp ögonen för energifrågan på allvar och ligger nu verkligen i framkant. Samtidigt kan deras kunder känna sig trygga i att de också är med och räddar världen lite grann varje dag genom att handla i en Svanenmärkt butik, säger Ingela Hellström, affärsområdeschef för Svanenmärkta tjänster.

Stora energibesparingar kräver i regel också investeringar. Karl-Otto Jakobsson har till exempel installerat ett system som mäter förbrukningen vid ett antal mätpunkter. På så sätt vet han var i butiken han ska sätta in resurser för att få ner förbrukningen. Men han betonar samtidigt att det finns mängder av enkla lösningar att ta till innan det är dags att investera.

– De största besparingarna har vi gjort genom justering av markvärme, ventilation och återvinning från våra kylmaskiner – funktioner som alltid funnits men som inte var rätt injusterade.

Ni har minskat er energiförbrukning med över 11 procent, är arbetet klart nu?

– Nej, vi kör vidare. Nästa steg kommer att bli investering i energisnål belysning för kyldiskar och allmänljus. Jag tror att vi kan spara lika mycket som vi redan gjort. Det är bra för miljön, bra för ekonomin och fantastiskt roligt att hela tiden kunna förbättra sig ännu mera, säger Karl-Otto Jakobsson.

Det behöver inte kosta skjortan att spara energi:

  • Tänk på att släcka belysningen i utrymmen där människor endast vistas sporadiskt
  • Rengör armaturer och byt ljuskällor i tid för att få bäst spridning på ljuset
  • Installera gardiner i kylar som förhindrar att kyla läcker ut på natten
  • Installera lock på kyl- och frysgondoler som förhindrar att värme kommer in
  • Se över ventilationen så att den är på främst då butiken är öppen
  • På natten är det lättare att hitta energibovar – gå runt och kontroller att belysningen inte står på, att kylar och frysar är täckta och att ventilationen inte körs för fullt.