Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Myter kring hållbar konsumtion bromsar arbetet

Oksana Mont är Sveriges enda professor i hållbar konsumtion i Lund. Hon reder ut myter som bromsar upp detta brådskande arbete.

Idag har vi ett köpbeteende som skapats i en tid då vi inte visste något om begränsade resurser. Nu måste beslutsfattare tänka om och skapa en tillväxt som är mer långsiktigt hållbar och rättvis. En av myterna om hur vi ska nå en hållbar tillväxt är att det är konsumenterna som ska leda arbetet mot hållbar konsumtion:

Oksana Mont
Oksana Mont.
– Över huvud taget tycker jag att politiker undviker att ta sitt ansvar för hållbara livsstilar. Politiker har möjligheter att utveckla strukturer och institutioner så att det hållbara valet blir något naturligt, inget man måste ta ställning till. Ett exempel är att om alla tvättmedel i affären är miljömärkta, så kan konsumenter bara göra hållbara val, säger Oksana Mont.

Men hur når vi till den hållbara konsumtionen rent konkret – piska eller morot?
– Allt beror på hur man inramar budskapet. Det behövs ett bra ledarskap och så måste de styrande ta bort hinder i ekonomin. Priset måste reflektera den verkliga kostnaden.

– Varor som är bra val för miljön ska kosta mindre än ohållbara, vilket skulle skapa incitament för folk att köpa dem och underlätta för handeln att öka utbudet av miljömärkta, ekologiskaoch etiska varor. Det skulle också avdramatisera de gröna konsumenterna eftersom alla kommer att vara det och på så vis normalisera hållbara livsstilar, säger Oksana.

Hon tror på styrmedel som sänkt skatt för miljömärkta produkter och på så sätt underlätta för människor att välja produkter, tjänster och aktiviteter med låg miljöpåverkan.

Just nu studerar hon, tillsammans med sina kollegor personer som lever i "frivillig enkelhet" för att minska sina koldioxidutsläpp. Forskarna granskar kvitton på utgifter och analyserar vilken miljöpåverkan dessa inköp leder till.

– Dessa personer kämpar verkligen i sina vardagliga val för att komma ner från 10 ton till 2 ton. Men våra preliminära resultat visar att de ändå hamnar på 6-7 ton CO2. Så får det inte vara. Det måste bli lättare att välja produkter som är bra för miljö och hälsa. Varför investerar inte beslutsfattare förebyggande åtgärder? Inte minst med tanke på vilka dyra sjukvårds- och miljökostnader som icke hållbara produkter leder till? säger Oksana.

Lagstiftning tycker Oksana ska användas i kombination med andra styrmedel. Ett exempel är i fallet byggande, där kommuner kan välja att inte ge bygglov till externa köpcentra utan satsa på att vitalisera stadskärnan med olika "livsststilsaktiviteter", inte bara shoppingmöjligheter. Men framförallt är det viktigt att som politiker lyfta hållbara livsstilar och värderingar, anser Oksana. Det behövs hela paket med åtgärder, inte bara enskilda lösningar.

– Vad gör vi på söndag? Ska vi åka till shoppingcentrat och handla, när det är ett mer hållbart val att ta en skogspromenad eller gå en matkulturguidning, som till exempel finns här i Malmö? Själv har jag satsat på att träna, det gör mig lugn och glad så nu bränner jag alla mina pengar på en personlig tränare, skrattar Oksana.


Lyssna på Oksana Mont

Oksana Mont deltar i Svanens samtal med Connie Hedegaard, EU-kommissionär, Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre, Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska Kyrkan, Ragnar Unge vd Svanen. Samtalet leds av Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.

Datum: Måndag 1 juli

Tid: kl 14-15.30

Plats: Södra Kyrkogatan 13, Westanders trädgård.