Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna. Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. För oss handlar ansvarsfulla investeringar om att skapa god långsiktig avkastning med hänsyn taget till samhällsutmaningar och möjligheter. Det gör vi genom att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Licensnummer 3101 0061 3101 0060
3101 0038 3101 0010
Telefon +4687011000
E-post
Adress SE-106 70 Stockholm

Produkter


Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Svanen / Handelsbanken / Aktiefond

Handelsbanken Sverige Selektiv

Svanen / Handelsbanken / Aktiefond
Logotype Handelsbanken

Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)

Svanen / Handelsbanken / Aktiefond

Handelsbanken Global Tema

Svanen / Handelsbanken / Aktiefond