English
Favoriter
  1. Husproduktportalen

Skapa en materiallista i Husproduktportalen

För att din byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste de material du tänker använda, uppfylla Svanens krav.

Du meddelar oss vilka byggprodukter, byggvaror, byggmaterial och kemiska byggprodukter som kommer att användas i projektet. Detta gör du genom att upprätta en materiallista i husproduktportalen.

I husproduktportalen kommer du dels hitta Svanen- och EU-Blommanmärkta produkter och dels produkter, vars tillverkare har ansökt om att de ska listas i portalen. Vill du använda produkter som inte redan finns listade måste du höra av dig till den produktens tillverkare och be att de lägger till produkten i portalen.

Hänvisa gärna era tillverkare hit.

Skriv under och skicka tillbaka användaravtalet

Börja med att skriva under skicka tillbaka användaravtalet till oss. Du kommer sedan få inloggningsuppgifter till husproduktportalen skickade till dig.

Användaravtal, husproduktportalen

Lägg till produkter till din materiallista

När du fått dina personliga inloggningsuppgifter skickade till dig kan du logga in på portalen och börja lägga till produkter som ska användas i byggprojektet till din lista. Om det är första gången du loggar in kan du antingen ta hjälp av instruktionsfilmen här nedanför, eller en detaljerad steg-för-steg-instruktion som vi tagit fram i pdf-format. 

Logga in i portalen här

Detaljerad instruktion för husproduktportalen

Produktmatris

Det finns också en produktmatris som kan vara till stor hjälp när det gäller att ta reda på vilken information som måste redovisas när produkterna deklareras. Vi har även tagit fram generella instruktioner för portalanvändare som bland annat förklarar skillnaden mellan en listad produkt och en Svanenmärkt produkt och ger en tydlig förklaring över vad registreringen av produkter innebär.

Produktmatrisen

Generella instruktioner för portalanvändare

Listade produkter

Alla produkter som har ett Svanenmärke eller EU-Blommanmärke bredvid sig eller har statusen "Approved" är automatiskt godkända att ingå i Svanenmärkta byggprojekt, precis som de produkter som fått statusen "listed" . 

Eftersom husproduktportalen kommer att användas av licensinnehavare i hela Norden är den just nu bara tillgänglig på engelska. Här nedan hittar du en svensk översättning av produktkategorierna.

Produktkategorier, svensk översättning

Kontakta era produkters tillverkare

Om du inte hittar den produkt du önskar använda i ditt projekt inne i portalen, ta då kontakt med den produktens tillverkare. Skicka också med användaravtalet nedan, eftersom tillverkarna måste underteckna detta innan de får tillgång till portalen och själva kan lägga till och deklarera sina produkter.

Användaravtal, tillverkare

16:31