English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Licensieringsprocessen för Svanenmärkning av byggnader

För att hjälpa er komma igång med er Svanenmärkning kommer här en beskrivning av de inledande stegen samt övergripande information om hur processen kommer att se ut.

Kriteriedokumentet för Nya byggnader är grunden för att uppnå en Svanenlicens. Där finns de 41 obligatoriska kraven och de 14 poängkraven beskrivna i detalj.

De tre första stegen för att komma igång med er Svanenmärkning:

  1. Läs igenom kriteriedokumentet för att skapa en uppfattning om projektet kan klara Svanens krav. Kontakta oss gärna för ett inledande möte. 
  2. Skicka in ansökningsblankett till ansokan@svanen.se. Så snart ansökan är registrerad kommer ni få en personlig rådgivare, tillgång till Svanens husproduktportal för att kontrollera material och även tillgång till annat vägledande material som kan hjälpa er i ert arbete. 
  3. Påbörja arbetet och planlägg tillsammans med er rådgivare om hur och när dokumentation ska skickas in.

Licensieringsprocessen ur Svanens perspektiv

När ni skickat in anökan och vi tillsammans gjort en plan för när och hur ni ska skicka in dokumentation börjar granskningsprocessen. Ni skickar löpande in dokumentation åtföljt av ett PM till er tilldelade rådgivare på Svanen som granskar och sedan återkopplar till er. Ni kan förvänta er återkoppling inom 3 veckor.

Under processen sker normalt två kontrolldragningar då ytterligare en rådgivare ser över inskickad dokumentation för att säkerställa en korrekt och likvärdig bedömning. lbland behöver inskickad dokumentation kompletteras, rådgivaren kommer då att beskriva vad som saknas eller behöver förtydligas. När stommen är rest och mycket inomhusarbeten pågår kommer vi ut på ett platsbesök där vi bland annat går igenom kvalitetsrutiner, diskuterar eventuella svårigheter ni stött på och såklart tar vi en rundtur i den blivande Svanmärkta byggnaden. Om ni bygger i fabrik vill vi även besöka den.

Licensieringsprocessen ser väldigt olika ut och tar också olika lång tid, men mellan tummen och pekfingret tar processen från att ansökan skickats in till färdig licens någonstans mellan sex månader och två år.

Licensieringsprocessen ur ert perspektiv

Här kan ni se i vilka skeden i byggprocessen som dokumentation för olika krav ska skickas in till Svanen. Tänk på att ni måste ta hänsyn till och planera för alla krav i ett tidigt skede. Speciellt rutiner för information och utbildning samt rutiner för inköp av material (krav 031 och 032) måste vara på plats och fungera väl tidigt i processen. Detta gäller även rutiner för inköp av certifierad träråvara (krav 028). Stäm alltid av planen för när dokumentation ska skickas in för ert projekt med er tilldelade rådgivare på Svanen.

O står för Obligatoriskt krav

P står för Poänggivande krav