English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Nordic Sustainability Expo

Välkomna till mötesplatsen för alla oss som vill skapa ett mer hållbart samhälle!

Under två dagar kan du som besökare lyssna på föreläsningar på Svanen-scenen, vandra mellan utställare och mingla med andra beslutsfattare, policymakers och företag som också vill anta hållbarhetsutmaningarna. Nordic Sustainability Expo är en mötesplats för inspiration, kunskap och lösningar. Kom gärna och hälsa på oss i Svanen-montern. Varför inte passa på att boka ett möte med din Svanen-rådgivare?    

Entrén är gratis! Men du behöver registrera dig. Vill ditt företag synas med oss som utställare? För dig som är licensinnehavare finns det ett fördelaktigt erbjudande på utställningsmonter.

Datum: 17-18 maj
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö.


Program Svanen-scenen

Svanen-scenens program är en del av Nordiska ministerrådets initiativ ”Hållbar livsstil”. Ett initiativ som ska göra det lättare för nordiska medborgare att göra hållbara val i vardagen.

 

Tisdag 17 maj

 • Offentlig upphandling omsätter årligen mer än 800 miljarder SEK. Det är medel som kan användas för att nå miljö- och klimatmål. För ännu är inte den offentliga konsumtionen hållbar. Hur kan statens egna verksamheter vara ett föredöme? Minister Ida Karkiainen berättar om regeringens nya lagförslag om hållbar upphandling, och hur det kan bli enklare att använda märkning i upphandling.

  Hur vill de andra partierna ställa om till en mer hållbar upphandling? Larry Söder, KD, berättar om upphandlingspolitiken inför höstens val. En ny enkät från ModUpp2030, nätverk för hållbar upphandling, har tagit tempen på upphandlingspolitiken inför valet. Enkäten presenterats av Hewan Temeshgen, generalsekreterare Fairtrade.

  Det finns många företag idag som producerar varor och tjänster som lever upp till höga miljökrav, men som kanske ändå inte vinner affären. Hur kan upphandlare av stora ramavtal och ansvariga myndigheter bidra till att premiera de företag som satsar på hållbarhet? Hur kan miljö- och social hållbarhetsmärkning underlätta för upphandlare? Gabriella Sydorw, fokusområdesansvarig för Hållbarhet, Kammarkollegiet/Statens inköpscentral, som upphandlar för 13 miljarder SEK/år och Annie Ståhlberg, chef på Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten berättar.

  Hur kan företag medverka till att det blir enklare för beställare att välja rätt? Gunilla Pettersson Strömberg, hållbarhetschef Skepparholmen och Simon Strandvik, hållbarhetsexpert om ny upphandlingsguide från branschföreningen Svenska Möten.

 • Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige berättar om att hållbarhet blir en allt viktigare konkurrensfråga – vilka nya regelverk är på gång och hur kan företag anta dessa utmaningar? Hur ser konsumenter på företags ansvar för hållbarhet? Hur ser upphandlarna på myndigheter på hållbarhetsfrågorna? Hur kan företag använda sig av oberoende tredjepartscertifieringar för att ligga i framkant i hållbarhetsarbetet? 

 • Annie Ståhlberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten berättar om hur Sverige kan bidra till att nå målen i Agenda 2030 genom att upphandla mer hållbart. Om att svenska väljare vill att kommunen de bor i ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid inköp, även om det skulle kosta mer, visar ny mätning. Om hur företag och leverantörer kan vara med och påverka.

 • Anna Linusson, ny VD på Miljömärkning Sverige delar ut nya licenser till företag som klarat Svanens krav.

 • Företag måste kommunicera på rätt sätt för att vinna nya kunder. Konsumenter är engagerade i miljö- och klimatfrågan och vill stötta företag som tar ansvar. Men det finns ett så kallat ”grönt gap” mellan vilja och handling. Lyssna på ledande klimatpsykologen Per Espen Stoknes om hur vi bättre kan kommunicera om klimatkrisen.

  Kl 14 kommer Per Espen finnas tillgänglig för bokförsäljning i Svanen-montern

 • Konsumenter fattar sällan beslut baserade på fakta. Istället är det samhällets normer och påverkan från vänner, arbetskompisar, kändisar, influencers som styr hur vi agerar. För att miljömärkning ska nå ut krävs ständigt nya grepp i kommunikationen. Cecilia Solér är en av Sveriges ledande forskare i reklam, konsumenters beteenden och i hur olika märkningssystem kan bidra till en hållbar konsumtion.

 • Ett hot mot hållbarhetskommunikation är greenwashing, företagens egna ”märkningar” och otydliga budskap som riskerar att ”grönmatta” konsumenten, visar Svanens The Report som presenteras av Uta Hönemann, projektledare för Miljömärkning Sverige. 

  Nobia köks hållbarhetschef Amanda Jackson berättar om hur trovärdig märkning ger konkurrensfördelar och hur företaget arbetar med kommunikation för att nå ut till fler konsumenter.

  Vi står vid ett vägskäl, och det är bråttom att vända utvecklingen så att konsumenterna inte tappar tilltron till reklam med miljöbudskap. Avslutande samtal mellan Per Espen Stoknes, Cecilia Solér, Uta Hönemann och Amanda Jackson

Onsdag 18 maj

 • I samband med FN-konferensen Stockholm +50 riktas världens ögon mot Norden. De nordiska länderna har utmärkta förutsättningar för att vara föregångare för en mer hållbar livsstil och bidra till att nå miljö- och klimatmål. Men för att vi snabbare ska ställa om från klimatkris till en hållbar framtid så krävs en modig miljö- och konsumentpolitik. Dels handlar det om att ta ett helhetsgrepp om utmaningarna så att inte miljöproblemen flyttas från ett område till ett annat vid produktutveckling. Dels att göra det enklare för konsumenter att välja rätt. Hur kan Svanen och EU-Blomman bidra? Hur kan vi minska greenwashing och grönmattning? Max Elger, konsumentminister berättar om regeringens arbete. Cecilia Solér, forskare Göteborgs universitet, om hur irrationellt konsumenter agerar och vilken roll som miljömärkning spelar.

  Karen Dahl Jensen, produktutvecklingschef Nordisk Miljömärkning, om hur Svanen bidrar till Agenda 2030 och om produktutveckling.

  Två världsnyheter från Unilin och Tikkurila: spännande ny teknik som ger lång hållbarhet och bidrar till en mer cirkulär ekonomi för Svanenmärkt färg respektive golv. Med Martina Axéll, VD Unilin Nordic och Kristina Daalsgard, försäljningschef Tikkurila.

 • Med Eva Karlsson, vd, Houdini. Inspireras av Houdini, företaget som går sin egen väg och ligger steget före många i branschen med ett enastående CSR-arbete.

 • Svanen gör det enkelt att välja rätt och Svanen är också ett effektivt verktyg för produktutveckling som driver på branscher. Ju fler företag som klarar kraven desto mer höjs ribban för andra företag, vilket driver på utvecklingen för att nå målen i Agenda 2030. Sedan Svanen startades för mer än 30 år sedan har branscher förflyttats i en mer hållbar riktning, även kallat Svaneneffekten.  Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige, om Svaneneffekten och nya utmananande branscher.

  Våra folkvalda politiker sätter ramarna för hur samhället ska styra mot hållbarhetsmål. Hur kan politiken underlätta för fler samarbeten och hållbar produktutveckling? Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) berättar om initiativ för att främja hållbart företagande.

  Hur kan företagen bidra så det blir enklare att välja rätt för miljön även på komplexa produkter som fonder och hus? Handelsbankens Emma Viotti om Svanenmärkta fonder och Skanskas Marie Passburg om Svanenmärkta hus. Och inte minst, hur kan samarbetet över branschgränser öka? Ett exempel på gränsöverskridande samarbete är gröna bolån, där bostadsköparens hållbara val belönas samtidigt som det är lönsamt för företagen.

 • Biologen/författaren Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Center om hur designers, arkitekter och stadsplanerare kan inspireras av naturen för att skapa mer hållbara material, byggnader och städer. 

  Efter kl. 14 kommer Fredrik finnas tillgänglig för bokförsäljning i Svanen-montern.

Nordic Sustainability Expo arrangeras av Stockholmsmässan på uppdrag av Stockholm stad i samarbete med Nordisk Miljömärkning (Svanen och EU-Blomman), Cradlenet, CSR Sweden och A Sustainable Tomorrow.  


För frågor och funderingar kontakta