English
Favoriter
  1. Varbergs Stadshotell och Asia Spa

Varbergs Stadshotell och Asia Spa

Miljöfrågor går hand i hand med ett hållbart samhälle och stämmer överrens med våra visioner om ett välmående företag och personal. Genom att dagligen följa de mål som vi har satt upp för att minska förbrukning, avfall och utsläpp har vi vidtagit följande åtgärder:

* Vi städar, diskar och tvättar med miljömärkta produkter. Under 2010 minskade vi ner vår kemanvändning med 22 % relaterat till antalet gästnätter mot 2008 års siffror.
* Vår avfallsmängd har minskats med 11 % under samma period.
* 2010 serverade vi 156 000 koppar med KRAV-märkt kaffe.
* Våra livsmedel är närproducerade, säsongsanpassade och ekologiska i så stor utsträcknings som möjligt. Att köpa miljömärkta produkter är ett bra sätt att påverka!

Läs gärna mer om vad vi gör för miljön varje dag på vår hemsida

Licensnummer 3055 0221
Telefon +46340690100
E-post info@varbergsstadshotell.com
Adress Kungsgatan 24-26 SE-432 41 Varberg

Produkter