English
Favoriter
  1. Clemondo AB

Clemondo AB

Clemondo är ett kemisk-tekniskt företag baserat i Helsingborg. Våra kunder är i huvudsak yrkesanvändare inom fordonssektorn, livsmedelsindustrin, metallindustrin samt offentliga sektorn och de produkter och tjänster vi levererar är oftast affärskritiska för våra kunder. Vi tillhandahåller bilvårds-, biltvätt-, industri- och hygienprodukter.

För att vara ett framgångsrikt företag måste vi ha högsta möjliga kvalitet i allt vi gör gentemot kunder, leverantörer, finansiärer, myndigheter, personal, ägare, miljö och samhälle. Att agera ansvarsfullt är därför en förutsättning för tillväxt. Detta innebär att vi verkar i enlighet med vårt ledningssystem, både inom vår egna verksamhet men även när det gäller samhällsansvar och förhållningssätt till anställda och konkurrenter. Vi bryr oss om kvalitet, därför jobbar vi efter ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Licensnummer 3013 0100 (313100) 3026 0180
3090 0287 3013 0043 (313043) 3065 0022 3026 0225 3026 0179 3025 0059 3070 0009 3080 0096 (380096) 3026 0224
Telefon +4642256700
E-post
Adress Box 13073 250 13 Helsingborg

Produkter