English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Städprodukter med mikrofiber 083

Städprodukter med mikrofiber 083

Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber ska ha en minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel. Därför finns det krav på textilfibrer, på ingående material i tillhörande städredskap, på tillverkning av textilier inklusive. användning av kemikalier och på cirkulära aspekter såsom kvalitet och återvunnet material.

Kraven omfattar bland annat:

 • Tester för rengöringsprestanda och hållbarhet (lång livslängd).
 • Användning av en hög andel polyesterfiber som återvinns eller baseras på förnybara resurser som uppfyller specifika miljökrav.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos de kemikalier som används vid tillverkning av textilierna. Bland annat är det förbjudet att använda ämnen som klassificeras med avseende på cancerogenitet, reproduktionstoxicitet eller genotoxicitet, nanopartiklar och antibakteriella tillsatser.
 • Ständiga förbättringar för att säkerställa arbetsförhållanden i linje med nationell lagstiftning och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner på produktionsanläggningarna.

Produktgruppen omfattar tvättbara dukar, moppar, dynor och annat som innehåller mikrofibrer och är avsedda för våt- och/eller fuktrengöring utan användning av rengöringskemikalier. Även redskap som textilierna ska användas med, t. ex moppskaft och stativ, ingår, om de säljs i samma förpackning som mikrofiberprodukten. Produktgruppen omfattar både produkter för konsumenter och för professionellt bruk.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera artiklar som ingår i din produkt. Led dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Med komponent menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

 • 3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Den 5 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav O1 genom att undanta specifika smådelar, krav O5 så att test inte får göras varje år och moppar är undantagna, lägga till PU-skum som material och krav på PU-skum (O27-O29) och lägger till alternativ B för provning i bilaga 5. Den 19 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet O45 (O42 i version 3.1) genom att tillåta annan dokumentation än enligt bilaga 5 när man hävdar högre hållbarhet än 100/300 tvättar.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Den 5 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav O1 genom att undanta specifika smådelar, krav O5 så att test inte får göras varje år och moppar är undantagna, lägga till PU-skum som material och krav på PU-skum (O27-O29) och lägger till alternativ B för provning i bilaga 5. Den 19 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet O45 (O42 i version 3.1) genom att tillåta annan dokumentation än enligt bilaga 5 när man hävdar högre hållbarhet än 100/300 tvättar.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Den 27 juni 2023 beslutade nordisk miljömärkning att justera krav O49, som delades upp i tre krav (O49-O51) och bilaga 8-11 lades till. Genom denna justering läggs till mer förklaring och hjälp för de sökande när det gäller uppfyllandet av kraven på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mänskliga rättigheter. Den 12 september 2023 beslutade Nordisk miljömärkning att justera bilaga 5 så att rekommenderad tvättemperatur även kan användas under vissa förutsättningar. Kriterierna är giltiga till och med den 1 december 2027.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Städprodukter med mikrofiber har publicerats. Kriterierna är giltiga till och med den 1 december 2027.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2024.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. den 29 februari 2024.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Samtidigt har krav K15 justerats angående TiO2 och TMP. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. den 31 mars 2023.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Samtidigt har krav K50 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. den 31 mars 2022.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2020.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Det infördes även redaktionella förändringar rörande särlagstiftning. Samtidigt togs kravet om marknadsföring K51 bort.

  Den nya versionen 2.2 är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kraven för Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber har förlängts och gäller t.o.m 31 mars 2016. Den nya versionen heter 2.1.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information