English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Kopierings- och tryckpapper 044
Stora pappersrullar på rad

Kopierings- och tryckpapper 044

Produktgruppen inkluderar okonverterat och otryckt papper eller kartong, tillverkat av cellulosafibrer som används för att skriva, tryckas och kopieras på.

En Svanenmärkt pappersprodukt betyder att produkten uppfyller strikta miljökrav, till exempel:

 • Papperet måste antingen tillverkas av jungfrulig och/eller återvunnen fiber. Minst 70 % av fibrerna som används i pappret måste komma från hållbart skogsbruk eller från returpapper.
 • Begränsning av farliga ämnen i kemikalier som används under produktionen.
 • Begränsningar av energiförbrukningen under produktionen.
 • Begränsningar av utsläpp till luft och vatten.

Kriterierna för Kopierings- och tryckpapper finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Kopierings- och tryckpapper

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentering i vårt elektroniska ansökningsverktyg MSA

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

   

  På vår nordiska hemsida hittar du avgifter för inspekterade massor och papper.

  Avgifter för inspekterade massor och papper

  Klicka här

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 5.0 ⇛ 5.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m. den 31 december 2026.

  5.0: Ny generation av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade om en ny generation av kriterier för kopierings- och tryckpapper den 5 oktober 2020. Den nya versionen, 5.0, är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.6, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  4.4 ⇛ 4.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  4.2 ⇛ 4.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts med 18 månader. Samtidigt har kravet K6 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  4.1 ⇛ 4.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens kriterier för Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper har förlängts. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019. Förutom mindre redaktionella ändringar togs också krav K5 Marknadsföring bort.

  4.0 ⇛ 4.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Den nya versionen heter 4.1 och gäller till den 30 juni 2016.

Kontakta mig för mer information