English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Ansökan steg för steg

Ansök steg för steg

Grattis, det här är första steget för att påbörja märkningen av din vara eller tjänst med miljömärket som känns igen av nästan alla i hela Sverige.

Det går att Svanenmärka väldigt mycket – flera hundra olika typer av varor och tjänster. Börja med att kontrollera att det finns miljökrav för just din vara eller tjänst. Följ länken nedan så hittar du våra kriteriedokument och annan viktig information.

Ungefär vart fjärde år skärper vi kraven för att få använda Svanenmärket. Det gör vi för att era kunder ska känna sig säkra på att bara de allra bästa varorna och tjänsterna är Svanenmärkta.

Är det första gången du ansöker om en licens?

Då måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss. 

OBS! Denna fullmakt gäller inte för Husproduktportalen. Vill ni registrera produkter i Husproduktportalen läs "För materaltillverkare".

Hur du ansöker om licens i tre steg

  • Logga in på Nordic Ecolabelling Portal där du fyller i och undertecknar din ansökan. Se till att du ger ansökan ett namn som är relevant för din egen organisation och en tydlig beskrivning till Nordisk Miljömärkning. Välj rätt typ av ansökan:
   o New om du vill ansöka om en ny licens för en eller flera produkter.
   o Extension om du vill lägga till en eller flera produkter/handelsnamn till en befintlig licens.
   o Change om du vill ändra någonting inom en befintlig licens, t ex en förändring av material, formulering av en produkt, ändring av produktionsställe eller ändring av land eller länder där en produkt säljs.
  • Lägg till de produkter din ansökan ska omfatta.
  • För vissa produktgrupper kan du ladda upp dokumentation för varje krav direkt i portalen. För andra produktgrupper måste du skicka in dokumentationen via e-post till den rådgivare som du blir/blivit tilldelad. Om kraven för din produktgrupp inte finns i portalen behöver du ladda ner kriteriedokumentet, se länk ovan.
  • Om du får problem med din ansökan, kontakta din rådgivare. Tillsammans ser vi till att din ansökan blir komplett och kan behandlas snabbt.
  • Oftast kan du ansöka om en licens för flera produkter samtidigt. Men om produkterna tillverkas på olika produktionsställen behövs vanligtvis en ansökan för varje produktionsställe.
  • Miljömärkning Sverige kommer att återkoppla till dig senast tre veckor efter att du har skickat in all dokumentationen. Vi meddelar dig om ytterligare dokumentation behövs eller om det finns behov av att ändra något relaterat till ansökan för att uppfylla kraven för Svanenmärkning. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
  • När all dokumentation är i ordning kommer vi att boka en tid med dig för kontrollbesök. Då kontrollerar vi att den dokumentation du gett oss överensstämmer med verkligheten.
  • Om allt är i sin ordning inleder vi därefter en teknisk granskning av din ansökan.
  • När din ansökan klarat den tekniska granskningen får du ett licensbevis. Grattis!
  • Att ha fått en licens innebär att du kan börja använda Svanenmärket på din vara eller tjänst. Här hittar du de regler och föreskrifter som måste följas
  • Vanligtvis tar det 2 till 6 månader att behandla en ansökan. Om behandlingstiden tar längre tid beror det oftast på att det saknas dokumentation. Din ansökan är giltig i ett år och därefter kommer den att annulleras om inte all relevant dokumentation är inskickad. Du är alltid välkommen att skicka in en ny ansökan.

Avgifter för Svanen

Miljömärkning Sverige är ett statligt företag som drivs utan vinstsyfte. Men miljömärkning kräver resurser för att kunna granska ansökningar, utveckla nya tuffa miljökrav och fortsätta bidra till att allt fler konsumenter och inköpare väljer produkter med Svanenmärket. Därför debiterar vi en ansökningsavgift när vi fått in en ansökan och senare en licensavgift för rätten att använda Svanenmärket.

Hur du registrerar försäljning i flera länder

Du måste alltid rapportera vilka länder du marknadsför din produkt och de beräknade årliga intäkterna per land i Norden – samt de totala intäkterna från länder utanför Norden.

Du måste alltid informera oss om ändringar gällande vilka länder din vara eller tjänst marknadsförs i.

När det gäller tjänster kan du ansöka om registrering av försäljning till andra länder genom att göra en ansökan om ”Change”. Det gör du genom att logga in i portalen och skapa ett nytt ärende. Välj ”Change”, välj din licens, välj ”Add product” och bocka sedan i de länder du vill lägga till samt hur mycket du förväntar dig att sälja under ett kalenderår.

Har du några frågor?

Ta kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om kraven på din produkt, avgifter eller ansökningsprocess. Det sparar oss alla tid i slutändan. Du hittar kontaktinformationen här.