English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Ansökan steg för steg

Ansök steg för steg

Grattis, det här är första steget för att påbörja märkningen av din vara eller tjänst med miljömärket som känns igen av nästan alla i hela Sverige.

Det går att Svanenmärka väldigt mycket – flera hundra olika typer av varor och tjänster. Börja med att kontrollera att det finns miljökrav för just din vara eller tjänst. Det gör du genom att hitta rätt kriteriedokument i listan nedan.

Ungefär vart fjärde år skärper vi kraven för att få använda Svanenmärket. Det gör vi för att era kunder ska känna sig säkra på att bara de allra bästa varorna och tjänsterna är Svanenmärkta.

Så här ansöker du om Svanen i fem enkla steg

  1. Varje produktgrupp har en egen kriteriesida där du hittar instruktioner för hur ni ansöker, vilken ansökningsblankett du ska använda och om det finns en särskild ansökningsguide som ni ska använda er av. 
  2. På kriteriesidan finns kontaktuppgifter till respektive rådgivare. Börja gärna med en kontakt med oss. Vi gillar att hjälpa till. 
  3. Gå igenom kraven för er vara eller tjänst. Av kriteriedokumentet framgår hur varje krav ska dokumenteras för att vi ska kunna kontrollera att er vara eller tjänst uppfyller kraven. Kontakta era underleverantörer i ett tidigt skede och begär in de recept, säkerhetsdatablad eller intyg som krävs för att vi ska kunna börja arbeta med er ansökan.
  4. Skicka in ansökningshandlingarna tillsammans med tillhörande dokumentation enligt instruktioner på ansökningssidan för din produktgrupp till ansokan@svanen.se. Samtliga dokument kommer nu att granskas av er rådgivare på Svanen. När allt verkar vara i sin ordning kommer er rådgivare göra ett kontrollbesök på ert företag.
  5. När ni fått ett licensbevis och ett bekräftelsemejl från oss är er ansökan om Svanenlicens godkänd! Ni kan nu marknadsföra er vara eller tjänst med Nordens officiella miljömärke – Svanen.

Svanenlicensen

Er Svanenlicens är normalt giltig i samtliga nordiska länder och utfärdas för de varor och tjänster som syns på ert licensbevis. Licensen kan omfatta flera produkter om dessa tillhör samma produktgrupp och om de har liknande miljöegenskaper. Licensen kan också omfatta produkter från mer än ett produktionsställe om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Avgifter för Svanen

Miljömärkning Sverige är ett statligt företag som drivs utan vinstsyfte. Men miljömärkning kräver resurser för att kunna granska ansökningar, utveckla nya tuffa miljökrav och fortsätta bidra till att allt fler konsumenter och inköpare väljer produkter med Svanenmärket. Därför debiterar vi en ansökningsavgift när vi fått in en ansökan och senare en licensavgift för rätten att använda Svanenmärket.

Hur lång tid tar det att få licensen?

Tänk på att vara ute i god tid med en komplett ansökan till oss, gärna minst 6 månader innan ni önskar licensbeviset från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter eller verksamheter. Har ni aldrig haft licens för att använda Svanenmärket tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning. Vi rekommenderar att ni kontaktar en rådgivare hos oss för gemensam planering av processen.